Cenan Oktay

Genel Cerrah
  • 571 view(s)

Hakkında: Cenan Oktay

1965 Filibe-Bulgaristan doğumluyum. İlkokulu 1977 yılında İstanbul’da bitirdim. Ortaokul ve liseyi Almanca eğitim veren İstanbul Erkek Lisesi’nde okudum. 1984 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandım. Cerrahiye olan ilgim yüzünden Genel Cerrahi stajını öğrenci iken Almanya’da Heidelberg Üniversitesi Cerrahi Klinikleri Şef’i Prof.Dr. Ch. Herfarth’ın yanında yaptım. Tıp Fakültesi’nden 3.’lük  derecesi ile 1990 yılında mezun oldum ve Eylül-1991 yılında İstanbul’da SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi’nde Genel Cerrahi uzmanlık eğitimine başladım. Uzmanlık eğitimi sürecinde klinik ve deneysel çalışmalar yanında kongre yayınları hazırladım. 1993 yılında Almanya  Würtzburg Üniversitesi’nde “Mikrocerrahi Kursu” ve GİS anastomozlarında kullanılan “Valtrac” halkaları ile ilgili eğitim alıp Türkiye’de ilk kullanıcısı oldum ve uzmanlık tezimde kullandım.


1996 yılında SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzman’ı oldum. Aynı yıl İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde “Cerrahi Gastroentoroloji Endoskopi Eğitim Kursları’nı” başarı ile bitirdim. Karaciğer ve Safra Yolları cerrahisine olan ilgimden 1999 yılında 4 aylık süreyle İ.Ü. Genel Cerrahi ABD Karaciğer ve Safra Yolları Cerrahisi Biriminde aktif olarak çalıştım. Bu süre içerisinde klinik ve deneysel çalışmalara devam ettim.


2007 yılına kadar S.B. Okmeydanı Eğitim Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştım. Bu tarihten itibaren S.B. Haseki EAH Topçular Semt Polikliniğinde görev yapmaktayım. Ulusal Cerrahi Derneği, Ulusal Travmatoloji Derneği, Laparoskopik Cerrahi Derneği, Uluslararası Karaciğer ve Safra Yolları Cerrahi Derneği üyesiyim.


A - YAYINLAR


C. Oktay, Y. Varnalı, E. Yüney, T. Aydın, M. Keskin. Total özofajektomi sonrası transhiatal kolon interpozisyonu: Olgu sunumu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 8 (3 ); 189-191, 2002


C. Oktay, T. Aydın, V. Tunalı, M. Keskin. Splenectomy for massive splenomegaly. Med. Bull. İstanbul, 34;2: 168-173, 2001


C. Oktay, E. Yüney, A. Sümbül, C. Ersavaş. Safra yollarına rüptüre karaciğer kist hidatik olgusu. Okmeydanı Tıp Der. 17;2: 95-97, 2000


 C. Oktay, N. Ulufi, S. Kamalı, G. Adaş, G. Kamalı. Anorektal malign melanomada cerrahi tedavi. Kolon ve Rektum Hast. Derg. Eylül, 5; 3: 131-133, 1995


 S. Kamalı, C.Oktay, C. Perk, E. Acar, G. Kamalı. Deneysel kolonik anastomozlarda bioabsorbable “Valtrac” halkalarının kullanımı. Kolon ve Rektum Hast. Derg., 5; 3: 93-8, Eylül 1995


 G. Adaş, C. Oktay, V. Tunalı, M. Şahin, N. Elmalı, M. Özen. Cerrahi hastalarda T.P.N. sırasında iz elementlerden bakır ve çinko ölçümleri. Klinik Gelişim Derg. 8: 3653-3658, Mayıs 1995


E. Yıldız, G. Öztürk, C. Oktay, İ.Duran, K. Türköz. Gastrointestinal Fitobezoarlar. Klinik ve Deneysel Cerrahi Derg.’de yayınlanmıştır.


C. Perk, M. Şaroğlu, E. Taşkın, C. Oktay, S. Öztezcan. Can the level of serum nitrik oxide be a marker showing acute rejection following experimental skin allotransplantation. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. 28 (2): 301-306, 2002


 S. Kamalı, N. Ulufi, E. Yüney, C. Oktay, M. Şahin, G. Harman. Kolorektal kanser ameliyatlarında perioperatif kan transfüzyonlarının komplikasyonlar ve rekürrens ile ilişkisi. Kolon ve Rektum Hast. Derg.; 3(4): 175-8, Aralık-1993


T. Aydın, N. Ulufi, S. Kamalı, G. Akbulut, E. Yüney, C. Oktay, F. Aksoy. Pilonidal sinüs tedavisinde kollajenaz. Okmeydanı Tıp Derg. 15: 31-33, 1998


B - KONGRE SUNUMLARI


1.C. Oktay, E. Yüney, V. Tunalı, S. Kamalı. Our surgical experiences in malignant liver tumours. 5’th European Congress of the IHPBA, İstanbul, Turkey’de sunulmuştur, 28-31 Mayıs 2003


2.C. Oktay, A. Gücüyener, T. Aydın, İ. Çavdar. Cerrahi Yoğun Bakım hastalarında santral venöz kateterizasyon uygulamasında iki yöntemin karşılaştırılması. 2nd International & 9’th National Nursing Congress’de sunulmuştur, 7-11 Eylül 2003


3.C. Oktay, M.T. Aydın, A Aren, İ. Vurgun, U. Baştuğrul. Rektal Yabancı Cisimler 1. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi’nde sunulmuştur, Aralık 1998


4.C. Oktay, S. Kamalı, E. Yüney, Kolon anastomozlarında Biofragmentable (Valtrac) halkalarının kullanımı. VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi’nde sunulmuştur; Eylül 1995


5.C. Oktay, E. Yüney, N. Ulufi, M. Jeral. Sistosarkoma Fillodes (Phyllodes Tumor). Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’nde sunulmuştur, Kasım 1994


6.N. Ulufi, C. Oktay, G. Adaş, E. Yüney. Meme cildinde ödem her zaman malignite kriterimidir? Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’nde sunulmuştur, Kasım 1994


7. N. Ulufi, C. Oktay, S. Kamalı, V. Tunalı. Mastalji tedavisinde Bromokrptin’in yeri, Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’nde sunulmuştur, Kasım 1994


8.S. Kamalı, C. Oktay, E. Acar, C. Perk. Yeni bir anastomoz yöntemi: Valtrac Halkaları. Ulusal Cerrahi Kongresi’nde sunulmuştur, Haziran 1994


9.N Eralp, C.Oktay, S. Kamalı, F. Sağlam. Pilonidal sinüs tedavisinde flep uygulamaları. Ulusal Cerrahi Kongresi’nde sunulmuştur, Haziran 1994


10. N. Ulufi, C. Oktay, S. Kamalı, E. Yüney, B. Avar. Erken meme kanserinde meme koruyucu ameliyatlar. Poster olarak sunulmuştur.


11.G. Adaş, N. Ulufi, C. Oktay, S. Kamalı. Erkeklerde meme kanseri. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’nde sunulmuştur, Kasım 1994


12. N. Ulufi, S. Kamalı, E. Yüney, C. Oktay, A. Höbek, B. Bağlar. Mastalji: Bitkisel ilaçlar yeni bir seçenek olabilir mi? İstanbul Meme Kanseri Konferansı’nda sunulmuştur, 18-20 Eylül 2003


13.H. Güven, B. Avar, E. Yüney, M. Şahin, C. Oktay, F. Aksoy. Akut kolesistitlerde laparoskopik yöntem ile ilgili deneyimlerimiz. 1. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi’nde sunulmuştur, Kasım 1993


14.A. Höbek, S. Kamalı, T. Aydın, B. Bağlar, C. Oktay, E. Yüney. Familyal adenamatöz polipozis kolide desmoid tümörler ( Vaka sunumu ). 9th Turkich National Congress of Colorectal Surgery’de sunulmuştur, 9-13 Eylül 2001


15.T. Aydın, N. Ulufi, E. Yüney, S. Kamalı, F. Aksoy, C. Oktay. Pilonidal hastalıkta total eksizyon sonrası yara pansumanında doğal kollajenaz kullanımı. Ulusal Cerrahi Kongresi’nde sunulmuştur, Mayıs 1996


16.A. Aren, T. Aydın, A. Acar, L. Karabulut, İ. Vurgun, S. Kamalı, C. Oktay. Üst GİS kanamalı olguların acil cerrahi tedavisinde yaşanan zorluklar. 1. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi’nde sunulmuştur, Aralık 1998


17.C. Oktay, E. Yüney, S. Kahraman. Hepatik rezeksiyonlar. SSK Okmeydanı Eğitim Hast. Genel Cerrahi Eğitim Seminerleri’nde sunulmuştur, Mart 2000


18.C. Oktay, A. Aren, M. Ünsal. Özofagus kanserlerinde yeni görüşler. SSK Okmeydanı Eğitim Hast. Genel Cerrahi Eğitim Seminerleri’nde sunulmuştur, Kasım 1998


19.C. Oktay, E. Karaköse, F. İpekçi, M. Ünsal. Meme kanserinde cerrahi tedavi seçenekleri. SSK Okmeydanı Eğitim Hast. Genel Cerrahi Seminerleri’nde sunulmuştur, Ocak 1998


20.C. Oktay, E. Sevim, F. İpekçi. Kan transfüzyonları kanama diyatezleri ve tedavi prensipleri. SSK Okmeydanı Eğitim Hast. Genel Cerrahi Seminerleri’nde sunulmuştur, Kasım 1997


C - BAŞARI BELGELERİ


Eylül-1989, Heidelberg-Almanya Genel Cerrahi Departmanında 2 aylık “İntern-Cerrah Eğitim” başarı belgesi.


Eylül-1993, Würzburg-Almanya Genel Cerrahi Departmanında “Mikrocerrahi” kursu başarı belgesi.


Eylül-1993, Würzburg-Almanya Genel Cerrahi Departmanında “Gastrointestinal bozukluklarda diagnostik ve terapi” kursu başarı belgesi.


Ekim-1995, II. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi’nce düzenlenen “Mammografi + Ultrasonografi” kursu başarı belgesi.


Eylül-Ekim 1996, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Gastroentoroloji Endoskopi Eğitim kursları başarı belgesi.


Nisan-1999, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hepatopankreatobilier Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce düzenlenen “Kötü Huylu ve Selim Safra Yolu Hastalıkları” mezuniyet sonrası kursu başarı belgesi.


Ocak-Nisan 1999, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Karaciğer ve Safra Yolları Cerrahisi Birimi’nde 4 aylık eğitim dönemi başarı belgesi.


Nisan-2000, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi A.B.D.’ca düzenlenen “Hidatik Hastalık ve Selim Karaciğer Tümörleri” mezuniyet sonrası kursu başarı belgesi.

Uzmanlık Alanı/Birim

  • Bariatrik Cerrahi
  • Cerrahi Onkoloji
  • Genel Cerrahi
  • Obezite Cerrahisi

Yazılar / Makaleler Yazan Cenan Oktay

0  Yorum

Yorum yapın, değerlendirin

Yorum Eklemek Lütfen Giriş Yapın

Sorular

Henüz hiçbir soru yanıtlanmadı.

Translate »