Hasan Abuoğlu

Genel Cerrah
 • 616 view(s)

Hakkında: Hasan Abuoğlu

Akademik Geçmiş


Eğitim
 • Tıp Fakültesi : Selçuk Üniversitesi, 1994 - 2000

 • Uzmanlık eğitimi : Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 2003 - 2009


Yurtdışı deneyim
 • 2014 yılında 6 ay süreyle A.B.D. Cleveland Clinic araştırmacı olarak çalışmak.


Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar

 • Türk Cerrahi Derneği
 • Endokrinolojide Diyalog Derneği
 • ELCD– Ulusal Endoskopik Laparoskopik cerrahi Derneği
 • Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği
Klinik deneyim ve tecrübe


 2009 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olduktan sonra 2012 yılında mecburi hizmetimi tamamladım.


2012 yılı Şubat ayında başladığım Haydarpaşa Numune EAH Genel Cerrahi kliniğinde Karaciğer transplantasyonu ekibine dahil oldum.


2012 yılından itibaren hastanenin organ nakli bölümünde mesul müdür olarak çalıştım. Transplantasyon tecrübemi  artırmak için 2014 yılında 6 aylık süre ile Cleveland Clinic


Hepatopankreatobilier ve Karaciğer


transplantasyon servisinde bulundum.


Renal transplantasyon ekibiyle kısa süreli çalıştım ve renal transplantasyon ameliyatlarına dahil oldum. Aynı zamanda ileri laparoskopik cerrahi tecrübemi kolon ve mide


tümörleri, hepatobilier cerrahi, sürrenal cerrahi ve fıtık cerrahisi alanlarında geliştirdim.


2010 yılında hastanemizde kurulmuş olan bariatrik ve metabolik cerrahi ekibiyle 2012 yılından itibaren çalışmaya başladım. Yaklaşık 5 yıldır aktif olarak bariatrik ve metabolik


cerrahi ile ilgilenmekteyim. Bariatrik ve metabolik cerrahiyi ilgilendiren çok sayıda kurs ve seminerlere katıldım. Halen bu alanda akademik çalışmalara devam etmekteyim.


2019 yılında T.C. Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı tarafından Genel Cerrahi Doçenti ünvanı verilmiştir. 


Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


A.1 ABUOGLU HACI HASAN,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA,ODABASI HACI MEHMET (2019). A New Protocol for Venous Thromboembolism Prophylaxis in Bariatric Surgery. Obesity Surgery, 29(2),729-734., Doi: 10.1007/s11695-018-03643-0, (Kontrol No: 4841963)


A.2 ABUOGLU HACI HASAN,GÜNAY EMRE,AKYÜZ CEBRAIL,UZUNOGLU HAKAN,KAYA BÜLENT (2019).Surgical approach to giant hepatic hydatid cysts:a single-center experience from Istanbul.International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 12(1), 915-922., Doi: IJCEM0080123,(Kontrol No: 4841976)


A.3 ABUOGLU HACI HASAN,YILDIZ MEHMET KAMIL,KAYA BÜLENT,ODABASI HACI MEHMET (2017).Clinicopathological analysis of patients operated with appendiceal mucocele. Turkish Journal ofTrauma and Emergency Surgery, 23(3), 230-234., Doi: 10.5505/tjtes.2016.30276, (Kontrol No:4375228)


A.4 GÜNAY EMRE,ABUOGLU HACI HASAN (2017). Should We Perform Routine Upper Gastrointestinal Endoscopy Before Cholecystectomy?. International Surgery, 102(5-6), 233-237., Doi:10.9738/INTSURG-D-15-00110.1, (Kontrol No: 4375461)


A.5 AKYÜZ CEBRAIL,ABUOGLU HACI HASAN,GÜNAY EMRE,UZUNOGLU HAKAN,TILKI METIN,ÇIÇEK OKUYAN GÜLTEN (2018). Importance of Early Diagnosis of Gastrointestinal Stromal Tumors of theStomach: Our 5-Year, Single-Center Experience. International Surgery, 102(9-10), 440-445., Doi:10.9738/INTSURG-D-17-00076.1, (Kontrol No: 4841958)


A.6 GÜNAY EMRE,ABUOGLU HACI HASAN,UZUNOGLU HAKAN,SUNAMAK OGUZHAN,AKYÜZ CEBRAIL (2019). Efficacy level of dimethyl-sulfoxide (DMSO) inthe prevention of peritoneal adhesions:anexperimental rat model. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 12(1), 705-711., Doi: IJCEM0076653, (Kontrol No: 4841968)


A.7 ODABASI HACI MEHMET,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA,ÖZKAN ERKAN,ERIS CENGIZ,YILDIZ MEHMET KAMIL,GÜNAY EMRE,ABUOGLU HACI HASAN,TEKESIN KEMAL,AKBULUT AHMET SAMI (2014). Use of Stapling Devices for Safe Cholecystectomy in Acute Cholecystitis. InternationalSurgery, 99(5), 571-576., Doi: 10.9738/INTSURG-D-14-00035.1, (Kontrol No: 4375374)


A.8 ODABASI HACI MEHMET,ARSLAN CEM,AKBULUT AHMET SAMI,ABUOGLU HACI HASAN,ÖZKAN ERKAN,YILDIZ MEHMET KAMIL,ERIS CENGIZ,GÜNAY EMRE,TEKESIN KEMAL,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA (2014). Long-term effects of forgotten biliary stents: a caseseries and literature review. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 7(8), 2045-2052., (Kontrol No: 4375357)


A.9 YILDIZ MEHMET KAMIL,ÖZKAN ERKAN,ODABASI HACI MEHMET,ERIS CENGIZ,GÜNAY EMRE,ABUOGLU HACI HASAN,KAYA BÜLENT,YARDIMCI SAMET,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA,TOPALOGLU ÜMIT (2014). Analysis of 120 patients with abdominal stab woundfocusing on diagnostic role of fast. International journal of clinical and experimental medicine, 7(5), 1386-1390., (Kontrol No: 4375425)


A.10 ERIS CENGIZ,AKBULUT AHMET SAMI,YILDIZ MEHMET KAMIL,ABUOGLU HACI HASAN,ODABASI HACI MEHMET,ÖZKAN ERKAN,ATALAY SÜLEYMAN,GÜNAY EMRE (2013). Surgical Approach to Splenic Hydatid Cyst: Single Center Experience. International Surgery, 98(4), 346-353., Doi:10.9738/INTSURG-D-13-00138.1, (Kontrol No: 4375339)


A.11 YILDIZ MEHMET KAMIL,ÖZKAN ERKAN,ODABASI HACI MEHMET,KAYA BÜLENT,ERIS CENGIZ,ABUOGLU HACI HASAN,GÜNAY EMRE,FERSAHOGLU MEHMET MAHIR,ATALAY SÜLEYMAN (2013). Karydakis Flap Procedure in Patients with Sacrococcygeal Pilonidal Sinus Disease: Experience of a Single Centre in Istanbul. The Scientific World Journal, 2013, 1-4., Doi:10.1155/2013/807027, (Kontrol No: 4375418)


A.12 SENOL SERKAN,AYDIN ABDULLAH,KÖSEMETIN DUYGU,ECE DILEK,AKALIN IBRAHIM,ABUOGLU HACI HASAN,DURAN AKDENIZ ESRA,AYDIN DINÇER,ERKOL BURÇAK (2016). Gastric Adenocarcinoma Biomarker Expression Profiles and their Prognostic Value. Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology, 35(3), 207-222., Doi:10.1615/JEnvironPatholToxicolOncol.2016016099, (Kontrol No: 4375442)


A.13 ODABASI HACI MEHMET,YESIL ATAKAN,ÖZKARA SELVINAZ,PAKER NURCAN,ÖZKAN SEVIL,ERIS CENGIZ,YILDIZ MEHMET KAMIL,ABUOGLU HACI HASAN,GÜNAY EMRE,TEKESIN KEMAL (2014). Role of human neutrophil gelatinase associatedlipocalin (NGAL) and Matrix Metalloproteinase-9(MMP-9) overexpression in neoplasticcolon polyps. International journal of clinical and experimental medicine, 7(9), 2804-2811., (Kontrol No: 4375394)


A.14 ABUOGLU HACI HASAN,GÜNAY EMRE,UZUNOGLU HAKAN (2019). Effect of Genetic Factors on the Etiopathogenesis of Thrombosed Hemorrhoidal Disease. Chirurgia, 114(1), 89-94., Doi: 10.21614/chirurgia.114.1.89, (Kontrol No: 4866270)


A.15 ABUOGLU HACI HASAN,GÜNAY EMRE,UZUNOGLU HAKAN (2018). The Effects of Nigella Sativa Oil to Prevent Postoperative Adhesions In Experimental Rat Model. SAS Journal of Surgery, 4(11), 281-285., Doi: 10.21276/sasjs.2018.4.11.10, (Kontrol No: 4841981)


A.16 ABUOGLU HACI HASAN,GÜNAY EMRE,SUNAMAK OGUZHAN,YIGITBASI MEHMET RAFET (2016). Diagnostic Value of Frozen Section in Patients with Non-Palpable Breast Lesions. Chirurgia, 111(6), 500-504., Doi: 10.21614/chirurgia.111.6.500, (Kontrol No: 4375503)


A.17 KAYA BÜLENT,ABUOGLU HACI HASAN,ERIS CENGIZ,YILDIZ MEHMET KAMIL,BAT ORHAN,ODABASI HACI MEHMET,ESEN BULUT NURIYE,SAHBAZ ALPER,SENER AZIZ,ÇEZIK AZAMET,TOPALOGLU ÜMIT (2015). Clinical Features of the Gastric Signet Ring Cell Carcinoma Including CA 19-9, CEA and CRP Levels. Journal of Cancer Science and Therapy, 7(04), 127-129., Doi: 10.4172/1948- 5956.1000336, (Kontrol No: 4375488)


A.18 GÜNAY EMRE,ÖZKAN ERKAN,ODABASI HACI MEHMET,ABUOGLU HACI HASAN,ERIS CENGIZ,YILDIZ MEHMET KAMIL,ATALAY SÜLEYMAN (2013). Symptom-histopathology relation in upper GI endoscopy. Turkish Journal of Surgery, 29(3), 115-118., Doi: 10.5152/UCD.2013.2157, (Kontrol No: 4375510)


A.19 ODABASI HACI MEHMET,ÖZKAN ERKAN,ERIS CENGIZ,YILDIZ MEHMET KAMIL,KAYA BÜLENT,AKTEKIN ALI,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA,ABUOGLU HACI HASAN,GÜNAY EMRE,YESIL ATAKAN (2014). Laparoskopik total ekstra peritoneal (TEP) inguinal fıtık onarımı yapılan hastalarda bacaklı ve düz mesh kullanımının karsılastırılması. Journal of surgical arts, 7(1), 11-14., Doi: 10.14717/jsurgarts.2014.150, (Kontrol No: 4841987)


A.20 ODABASI HACI MEHMET,YILDIZ MEHMET KAMIL,ABUOGLU HACI HASAN,ERIS CENGIZ,ÖZKAN ERKAN,GÜNAY EMRE,AKTEKIN ALI,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA (2013). A modified Rendezvous ERCP technique in duodenal diverticulum. World Journal of Gastrointestinal Endoscopy, 5(11), 568-573., Doi: 10.4253/wjge.v5.i11.568, (Kontrol No: 4843951)


A.21 ODABASI HACI MEHMET,ABUOGLU HACI HASAN,ARSLAN CEM,GÜNAY EMRE,YILDIZ MEHMET KAMIL,ERIS CENGIZ,ÖZKAN ERKAN,AKTEKIN ALI,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA (2014). Asymptomatic Partial Splenic Infarction In Laparoscopic Floppy Nissen Fundoplication And Brief Literature Review. International Surgery, 99(3), 291-294., Doi: 10.9738/INTSURG-D-13-00250.1, (Kontrol No: 4375473)


A.22 ODABASI HACI MEHMET,YILDIZ MEHMET KAMIL,ERIS CENGIZ,ABUOGLU HACI HASAN,GÜNAY EMRE,ÖZKAN ERKAN,AKTEKIN ALI,KAYA BÜLENT,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA (2013). Treatment of ampullary neuroendocrine tumor by endoscopic snare papillectomy. American Journal of Case Reports, 14, 439-443., Doi: 10.12659/AJCR.889601, (Kontrol No: 4843971)


A.23 ODABASI HACI MEHMET,ERIS CENGIZ,YILDIZ MEHMET KAMIL,ABUOGLU HACI HASAN,AKBULUT AHMET SAMI,SAGLAM ABDULLAH (2013). Splenic Artery Transposition Graft Usage for the Supply of the Right Hepatic Artery: A Case Report. International Surgery, 98(3), 277-281., Doi: 10.9738/INTSURG-D-13-00006.1, (Kontrol No: 4375467)


A.24 ODABASI HACI MEHMET,ARSLAN CEM,ABUOGLU HACI HASAN,GÜNAY EMRE,YILDIZ MEHMET KAMIL,ERIS CENGIZ,ÖZKAN ERKAN,AKTEKIN ALI,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA (2014). An unusual presentation of perforated appendicitis in epigastric region. International Journal of Surgery Case Reports, 5(2), 76-78., Doi: 10.1016/j.ijscr.2013.12.005, (Kontrol No: 4843958)


A.25 GÜLMEZ MEHMET,YILDIZ MEHMET KAMIL,ODABASI HACI MEHMET,ABUOGLU HACI HASAN,ILHAN ONUR,KAYTAZ KÜBRA (2016). Perforated duodenal diverticulum: A Case Report. Northern Clinics of Istanbul, 3(2), 143-145., Doi: 10.14744/nci.2016.50469, (Kontrol No: 4844076)


A.26 ERIS CENGIZ,YILDIZ MEHMET KAMIL,ODABASI HACI MEHMET,AKBULUT AHMET SAMI,ABUOGLU HACI HASAN,ÖZKAN ERKAN (2013). Gastric outlet obstruction caused by focal nodular hyperplasia


of the liver: A case report and literature review. International Journal of Surgery Case Reports,


4(8), 681-683., Doi: 10.1016/j.ijscr.2013.05.004, (Kontrol No: 4843965)


A.27 GÜNAY EMRE,ABUOGLU HACI HASAN,ODABASI HACI MEHMET,ÖZKAN ERKAN,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA (2017). Caecal endometriosis mimicking acute appendicitis. Case report.. Journal of Surgical Arts, 10(1), 22-24., (Kontrol No: 4843982)


A.28 GÜNAY EMRE,ATALAY SÜLEYMAN,KAYA BÜLENT,YILDIZ MEHMET KAMIL,ÖZKAN ERKAN,ERIS CENGIZ,ABUOGLU HACI HASAN,ODABASI HACI MEHMET,ÇAKIR ÖZCAN (2016). Inkarsere abdominal herni ile karısan renal tümör olgusu. Journal of surgical arts, 9(1), 46-48., (Kontrol No:4841992)


A.29 ERIS CENGIZ,KAYA BÜLENT,YILDIZ MEHMET KAMIL,ABUOGLU HACI HASAN,BAT ORHAN (2014). Dev duodenal perforasyonlarda omental tıkaç teknigi. Journal of Surgical Arts, 7(2), 106-108.,Doi: 10.14717/jsurgarts.2014.131, (Kontrol No: 4843973)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :


B.1 ABUOGLU HACI HASAN (2019). Bariatrik cerrahi öncesi rutin Helicobacter pylori eradikasyonu gerekli midir?. International Hippocrates Congresson Medical and Health Science,


B.2 ERIS CENGIZ,AKBULUT AHMET SAMI,SÖGÜTÇÜ NILGÜN,ATALAY SÜLEYMAN,ODABASI HACI MEHMET,YILDIZ MEHMET KAMIL,ABUOGLU HACI HASAN,GÜNAY EMRE (2013). Hydatid Disease of the Spleen: Retrospective Analysis of 23 Patients. The 48th Congress of the European Society for Surgical Research, (Özet bildiri), (Kontrol No: 4872084)


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


D.1 ABUOGLU HACI HASAN,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA,AKTEKIN ALI,GÜNAY EMRE,KAYA BÜLENT,UZUNOGLU HAKAN (2019). Our results of Laparoscopic TEP repair from single center.The learning curve period and difficulties. Haydarpasa Numune Training and Research Hospital Medical Journal, 59(1), 41-45., Doi: 10.14744/hnhj.2018.50490, (Kontrol No: 4880910)


D.2 ABUOGLU HACI HASAN,GENÇTÜRK MEHMET,GÜNAY EMRE,ÖZKAN ERKAN,GÜL MEHMET ONUR,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA (2018). Complications Associated with Colonoscopic Interventions: A 10-Year Experience at a Surgery Clinic. Southern Clinics of Istanbul Eurasia, 29(1), 19-23., Doi: 10.14744/scie.2018.30974, (Kontrol No: 4843903)


D.3 ABUOGLU HACI HASAN,YILDIZ MEHMET KAMIL,ODABASI HACI MEHMET,GÜNAY EMRE,ERIS CENGIZ,ÖZKAN ERKAN,ATALAY SÜLEYMAN,KAYA BÜLENT,MERIÇ KAAN,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA (2014). The Analysis of Patients Who Were Operated With Giant Goiter. Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 6(3), 142-146., Doi: 10.5222/iksst.2014.142, (Kontrol No: 4843924)


D.4 GÜNAY EMRE,ABUOGLU HACI HASAN (2018). Comparison of the Efficacy of Polyethylene Glycol, Sennoside and Sodium Phosphate in Bowel Preparation Before Colonoscopy. Turkish Journal of Colorectal Disease, 28(4), 177-181., Doi: 10.4274/tjcd.64325, (Kontrol No: 4841999)


D.5 ODABASI HACI MEHMET,YESIL ATAKAN,ARSLAN CEM,GÖNEN CAN,ERIS CENGIZ,YILDIZ MEHMET KAMIL,ABUOGLU HACI HASAN,GÜNAY EMRE,ÖZKAN ERKAN,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA (2013). Periampüller bölge tümörlerinde ERKP ile suprapapiller koledok kanülasyonu. Endoskopi, 21(3), 68-71., (Kontrol No: 4843944)


D.6 ÖZKAN ERKAN,YILDIZ MEHMET KAMIL,ODABASI HACI MEHMET,ERIS CENGIZ,ABUOGLU HACI HASAN,GÜNAY EMRE,VARDAR AKER FÜGEN,TOPALOGLU ÜMIT (2013). The Association of Lymph Node Number withPrognosis/Prognostic Factors in Colorectal Cancer. Kolon ve Rektum Hastalıkları


Dergisi, 23(4), 178-185., (Kontrol No: 4844062)


D.7 GÜNAY EMRE,ABUOGLU HACI HASAN,ODABASI HACI MEHMET,ÖZKAN ERKAN,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA (2017). Negatif basınçlı yara terapi sistemi ile tedavi edilen karın duvarı nekrotizan fasiit olgusu. Haydarpasa Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi, 57(1), 50-55.,(Kontrol No: 4844070)


D.8 YILDIZ MEHMET KAMIL,ÜNAL AYSUN,ÖZKAN ERKAN,ERIS CENGIZ,ABUOGLU HACI HASAN,KÖSE GÜLTEKIN,KAYA BÜLENT,TOPALOGLU ÜMIT (2013). Sezeryan esnasında tespit edilen ve barsak rezeksiyonuna sebep olan intestinal splenosiz. Kocaeli Tıp Dergisi, 2(1), 49-52., (Kontrol No: 4844104)


D.9 ODABASI HACI MEHMET,YILDIZ MEHMET KAMIL,ERIS CENGIZ,ABUOGLU HACI HASAN,GÜNAY EMRE,ÖZKAN ERKAN,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA (2014). Role of endosonography in Fasciola hepatica. Endoskopi, 22(1), 21-24., (Kontrol No: 4844091)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


E.1 ABUOGLU HACI HASAN (2019). Laparoskopik koledok eksplorasyonu: Koledok taslarının


tedavisinde etkili bir yöntem. Bakırköy Cerrahi Günleri, (Kontrol No: 4882774)


E.2 ABUOGLU HACI HASAN (2018). Akut mezenter iskemi: Kolon rezeksiyonu ve iliskili faktörlerin sag kalıma etkisi. 2. Ulusal Gastrointestinal Arastırma Kongresi, (Kontrol No: 4872055)


E.3 ABUOGLU HACI HASAN,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA,GÜNAY EMRE,AKTEKIN ALI (2017). Kronik inkarsere inguinal hernilerde laparoskopik total ekstraperitoneal yaklasık: Bir cerrahi kliniginin deneyimi. 6.Ulusal Fıtık Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4866423)


E.4 MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA,ODABASI HACI MEHMET,YILDIZ MEHMET KAMIL,ÖZKAN ERKAN,ERIS CENGIZ,GÜNAY EMRE,ABUOGLU HACI HASAN (2013). V-Loc, Laparoskopik Gastrointesitinal Anastomozlarda, Hızlı ve Güvenli Bir Sütür Materyalidir. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4872090)


E.5 ODABASI HACI MEHMET,ARSLAN CEM,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA,ERIS CENGIZ,ABUOGLU HACI HASAN,GÜNAY EMRE,YILDIZ MEHMET KAMIL,AKTEKIN ALI (2014). Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi sonrası laparoskopik kolesistektomi zamanlaması. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4866444)


E.6 ODABASI HACI MEHMET,ERIS CENGIZ,YILDIZ MEHMET KAMIL,ÖZKAN ERKAN,ABUOGLU HACI HASAN,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA,GÜNAY EMRE,SEKMEN ÜMIT (2013). Laparoskopik inguinal herni onarımında balon trokar gereklimidir?. 4. Ulusal Fıtık Kongresi, (Kontrol No: 4902059)


E.7 ABUOGLU HACI HASAN,KAYTAZ KÜBRA,ILHAN ONUR,GÜNAY EMRE,GENÇTÜRK MEHMET,GÜLMEZ MEHMET,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA (2016). Inguinal hernilerde lichtenstien onarımı postoperatif kronik agrı ve steroid enjeksiyonunun etkisi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Kontrol No:4913060)


E.8 ABUOGLU HACI HASAN,ÖZKAN ERKAN,YILDIZ MEHMET KAMIL,ERIS CENGIZ,ODABASI HACI MEHMET,GÜNAY EMRE (2013). Çekum mezosuna lokalize yerlesimli malign stromal tümör. 14. Ulusal Kolon ve rektum cerrahisi kongresi, (Kontrol No: 4913131)


E.9 BAYSAL HAKAN,ABUOGLU HACI HASAN,BAYSAL BEGÜM,YIGITBASI MEHMET RAFET (2008). Çekum volvulusu. Ulusal cerrahi kongresi 2008, (Kontrol No: 4902083)


E.10 GÜNAY EMRE,ÖZKAN ERKAN,ABUOGLU HACI HASAN,ODABASI HACI MEHMET,YILDIZ MEHMET KAMIL,ERIS CENGIZ,ATALAY SÜLEYMAN (2013). Inkarsere diafragma hernisi olgusu. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, (Kontrol No: 4902052)


E.11 ABUOGLU HACI HASAN,ERIS CENGIZ,ODABASI HACI MEHMET,YILDIZ MEHMET KAMIL,GÜNAY EMRE,ÖZKAN ERKAN,DEMIR TURGAY (2013). Tümörü taklit eden dev saplı kolon lipomu. 14. Ulusal kongre ve rektum cerrahisi kongresi, (Kontrol No: 4902071)


E.12 GÜL MEHMET ONUR,ABUOGLU HACI HASAN,GÜLSEVEN HÜSEYIN TAHSIN,CAMBAZTEPE FERDI,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA (2017). Masif rezeksiyon gerektiren akut mezenter iskemili hastada cerrahi takip: Olgu sunumu. 16. Ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi, (Kontrol No:4902096)


Lisans Üstü Tez Danışmanlığı 


Abdominal girişim sonrası buteinin intraperitoneal uygulamasının adezyon oluşumu üzerine etkisinin araştırılması, ONUR ILHAN, (2016). Saglık Bakanlıgı/Haydarpasa Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi


Laparoskopik sleeve gastrektomi yapılan hastalarda mide duvar kalınlıgının ölçülmesi ve uygun


stapler kullanımı iliskisi, HÜSEYIN TAHSIN GÜLSEVEN, Saglık Bakanlıgı/Haydarpasa Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi,No:57224 


Sertifika 


L.1  Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Sempozyumu, Bariatrik ve metabolik cerrahi, Istanbul Bezmi Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sertifika, 03.12.2018 -04.12.2018 (Ulusal)


L.2 Kadavra Üzerinde Laparoskopik Gastrik By-pass, Kadavra üzerinde gastrik by-pass egitimi, Acıbadem Üniversitesi CASE egitim merkezi, Sertifika, 29.03.2018 -29.03.2018 (Ulusal)


L.3 Masterclass Toplantıları 2- Mide Tümörü, Mide Tümörü konusunda düzenlenmis sempozyum, Istanbul Dedeman Bostancı Hotel, Sertifika, 01.12.2017 -02.12.2017 (Ulusal)


L.4 Marmara Üniversitesi 1. Türk Japon Cerrahi ve Gastroenterohepatoloji Günleri, Gastroenterohepatoloji günleri konulu toplantı, Marmara Üniversitesi Haydarpasa Kampüsü Resat Kaynar Konferans Salonu, Sertifika, 30.10.2015 -31.10.2015 (Uluslararası)


L.5 Cleveland Clinic General surgery, Karaciger transplantasyonu ve hepatopankreatobilier sistem cerrahisi alanında gözlemci olarak 4 aylık süreyle klinik deneyim, Cleveland Clinic, Sertifika, 01.05.2014 -01.09.2014 (Uluslararası)


L.6 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Kolon ve rektum cerrahisi seminerleri, Antalya Gloria Kongre Merkezi, Sertifika, 15.05.2013 -19.05.2013 (Ulusal)
 1. New European Surgical Academy, Interdisipliner cerrahi konferansı, Istanbul Harbiye Askeri Müzesi, Sertifika, 01.09.2007 -03.09.2007 (Uluslararası)


L.7 Deney hayvanları uygulama ve katılım kursu, Istanbul üniversitesi Cerrahpasa tıp fakültesi deney hayvanları etik kurulu ile deney hayvanları arastırma ve üretim laboratuvarında yapılan 80 saatlik teorik ve pratik egitim katılım sertifikası, Istanbul Üniversitesi Cerrahpasa Tıp Fakültesi, Sertifika, 04.06.2007 -15.06.2007 (Ulusal


Kurs 


M.1 Bariatrik cerrahide komplikasyon yönetimi, Bariatrik cerrahide komplikasyonlar ve yönetimi konulu kurs, Medtronic inovasyon merkezi, Kurs, 16.03.2019 -16.03.2019 (Ulusal)


M.2 Türk cerrahi dernegi gastrointestinal cerrahi kadavra kursu, Türk cerrahi dernegi tarafından düzenlenen gastrointestinal cerrahi anatomi teorik ve taze kadavra üzerinde pratik egitim kursu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 03.02.2018 -03.02.2018 (Ulusal)


M.3 Ulusal endoskopik laparoskopik cerrahi dernegi ve IÜ sürekli tıp egitimi arastırma ve uygulama merkezi laparoskopik kolorektal cerrahi teknikler kursu, ELCD ve ISTEM tarafından düzenlenen laparoskopik kolorektal cerrahi teknikler teorik ve pratik kursu, Istanbul Covidien Gelismis Tıbbi Egitim ve Uygulama Merkezi, Kurs, 18.01.2018 -19.01.2018 (Ulusal)


M.4 Laparoskopik kolorektal cerrahi kursu, Türk kolon ve rektum cerrahisi dernegi tarafından düzenlenen 17. laparoskopik kolorektal cerrahi kursu, Istanbul Covidien Gelismis Tıbbi Egitim ve Uygulama Merkezi, Kurs, 02.12.2016 -03.12.2016 (Ulusal)


M.5 Ulusal cerrahi kongresi periferik arter cerrahisi kursu, 19. Ulusal cerrahi kongresi kapsamında


düzenlenen periferik arter cerrahisi kursu, Antalya Rixos Sungate Vega Kongre Merkezi, Kurs,


16.04.2014 -20.04.2014 (Ulusal)


M.6 Açık abdomen tedavisinde güncel yaklasımlar: Uygulamalı domuz laboratuvarı, Ankara GATA açık abdomen tedavisinde güncel yaklasımlar konulu seminer ve uygulamalı domuz laboratuvarında açık abdomen yaklasımı, Ankara GATA Hayvan Laboratuvarı, Kurs, 05.10.2013 -05.10.2013 (Ulusal)


Sunumlar


İntussusception of the small bowel due to peutz-jeghers: OKTAY YENER, HASAN ABUOĞLU. İNTESTİNAL DİSORDERS; MAY 2-3, 2008 BUDAPEST CONGRESS& WORLD TRADE CENTER (POSTER ABSTRACT)


Meckel divertikülünün nadir görülen komplikasyonu: LİTTRE FITIĞI. FATİH BÜYÜKER, HASAN ABUOĞLU, SÜLEYMAN ORMAN, TOLGA CANBAK, M. RAFET YİĞİTBAŞI. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ; 28- 31 MAYIS, 2008 (POSTER SUNUSU)


T Cell intestinal lenfoma: Nadir bir intestinal obstruksiyon nedeni. FATİH BÜYÜKER, HASAN ABUOĞLU, HAYDAR YALMAN, BÜLENT GÜRBÜZ. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ; 28- 31 MAYIS, 2008 (POSTER SUNUSU)


Diyabetik ayaklı hastalarda onikomikoz insidansı ve sebep olan etyolojik ajanlar. HASAN ABUOĞLU, SALİH TOSUN, TANER EVCİMİK, M.RAFET YİĞİTBAŞI. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ; 28- 31 MAYIS, 2008 (POSTER SUNUSU)


Acute abdomen secondary to staghorn calculi. Perinephritic abcess with fistula to peritoneal cavity. HASAN ABUOĞLU, OKTAY YENER, MEHMET KAMIL YILDIZ , H. MEHMET ODABAŞI CENGIZ ERIŞ , ERKAN ÖZKAN, EMRE GÜNAY. XVI. ANNUAL MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY; NOVEMBER 22- 24, 2012 (POSTER ABSTRACT)     


Treatment of ampullary neuroendocrine tumor by endoscopıc snare papillectomy. MEHMET ODABAŞI , MEHMET KAMIL YILDIZ , CENGIZ ERIŞ , M.A.TOLGA MÜFTÜOĞLU , EMRE GÜNAY , HASAN ABUOĞLU , ERKAN ÖZKAN , SAMI AKBULUT. XVI. ANNUAL MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY; NOVEMBER 22- 24, 2012 (ORAL PRESENTATİON)


Hepatic artery aneurysm: Repair by splenic artery transposıon. MEHMET ODABAŞI, CENGİZ ERİŞ, MEHMET KAMİL YILDIZ, M.A. TOLGA MÜFTÜOĞLU, HASAN ABUOĞLU, EMRE GÜNAY, ABDULLAH SAĞLAM, SAMİ AKBULUT. XVI. ANNUAL MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY; NOVEMBER 22- 24, 2012 (POSTER ABSTRACT)


Treatment of a gastrointestinal tumor (GIST) by laparoscopıc partial gastric resection. MEHMET ODABAŞI, ,  M.A.TOLGA MÜFTÜOĞLU, CENGIZ ERIŞ ,  MEHMET KAMIL YILDIZ, EMRE GÜNAY, HASAN ABUOĞLU, ALİ AKTEKİN.  XVI. ANNUAL MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY; NOVEMBER 22- 24, 2012 (POSTER ABSTRACT)


Role of endosonography in diagnosis of fasciola hepatica: A case report. MEHMET KAMIL YILDIZ, MEHMET ODABAŞI, CENGIZ ERIŞ , HASAN ABUOĞLU  , EMRE GÜNAY , ERKAN ÖZKAN, M.A.TOLGA MÜFTÜOĞLU, SAMI AKBULUT. XVI. ANNUAL MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY; NOVEMBER 22- 24, 2012 (POSTER ABSTRACT)


A case of renal tumor mımıcking an incarcerated hernia. EMRE GÜNAY, BÜLENT KAYA, MEHMET KAMIL YILDIZ,  ERKAN ÖZKAN, CENGIZ ERIŞ , HASAN ABUOĞLU  , MEHMET ODABAŞI, ÖZCAN ÇAKIR. XVI. ANNUAL MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY; NOVEMBER 22- 24, 2012 (POSTER ABSTRACT)


A rare cause of small bowel perforation: Primary lymphoma of the small. EMRE GÜNAY, MEHMET KAMIL YILDIZ,  ERKAN ÖZKAN, CENGIZ ERIŞ, HASAN ABUOĞLU,   MEHMET ODABAŞI, KAAN MERİÇ, M.A. TOLGA MUFTUOĞLU. XVI. ANNUAL MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY; NOVEMBER 22- 24, 2012 (POSTER ABSTRACT)


Splenic abscess due to acute cholecystitis. EMRE GÜNAY, BÜLENT KAYA, , HASAN ABUOĞLU, ERKAN ÖZKAN, MEHMET KAMİL YILDIZ, CENGIZ ERIŞ, MEHMET ODABAŞI, SÜLEYMAN ATALAY. XVI. ANNUAL MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY; NOVEMBER 22- 24, 2012 (POSTER ABSTRACT)


Torsion of a spermatic cord lipoma mimicking an incarcerated inguinal hernia MEHMET KAMIL YILDIZ,  EMRE GÜNAY, ERKAN ÖZKAN, CENGIZ ERIŞ, HASAN ABUOĞLU,   MEHMET ODABAŞI, EBRU ÖZDEMİR, SULEYMAN ATALAY. XVI. ANNUAL MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY; NOVEMBER 22- 24, 2012 (POSTER ABSTRACT)


Giant hepatic and splenic hydatid cyst as a cause of partial obstruction stomach. HASAN ABUOĞLU, CENGIZ ERIŞ , EMRE GÜNAY, ERKAN ÖZKAN, H. MEHMET ODABAŞI Z. GAMZE KILIÇOĞLU. XVI. ANNUAL MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY; NOVEMBER 22- 24, 2012 (POSTER ABSTRACT)


Use of stapling devices for safe cholecystectomy. MEHMET ODABAŞI, M. A. TOLGA MÜFTÜOĞLU, ALİ AKTEKİN, CENGİZ ERİŞ, MEHMET KAMİL YILDIZ, EMRE GÜNAY, HASAN ABUOĞLU, SAMİ AKBULUT. XVI. ANNUAL MEETİNG OF THE EUROPEAN SOCİETY OF SURGERY;NOVEMBER 22- 24, 2012 (ORAL PRESENTATİON)

Uzmanlık Alanı/Birim

 • Cerrahi Onkoloji
 • Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları
 • Genel Cerrahi
 • Göğüs Cerrahisi
 • Obezite Cerrahisi

Ağ İçi Sigorta

 • BAĞKUR
 • EMEKLİ SANDIĞI
 • SSK

0  Yorum

Yorum yapın, değerlendirin

Yorum Eklemek Lütfen Giriş Yapın

Sorular

Henüz hiçbir soru yanıtlanmadı.

Translate »