Mehmet Emin GÜNEŞ

Doç. Dr. Mehmet Emin GÜNEŞ

Genel Cerrahi

İstanbul/ Şişli
Mehmet Emin Güneş Muayenehanesi
Mehmet Emin Güneş Muayenehanesi
Teşvikiye Mah. Sezai Selek sokak No:16/4, Şişli/İstanbul

İLGİ ALANLARI / TEDAVİLER

 • 20'lik Diş (Gömülü Diş - Perikoronitis)
 • Abdominal Laparoskopi
 • Adenokarsinom
 • Adrenal Hastalıklar
 • Ağız Kanseri
 • Akupunktur Tedavisi
 • Anal Apse
 • Anal Bölge Hastalıkları
 • Anal Fissür
 • Anal Fissür (Makat Çatlağı)
 • Anal Fissür ve Fistül (Makat Yırtığı ve Çatlağı)
 • Ankilostomiyaz
 • Anorektal Bölge Cerrahisi
 • Apandisit
 • Apandisit Kanseri
 • Apendiks Kanseri
 • Apse
 • Asit Tedavisi
 • Bağırsak Delinmesi
 • Bağırsak Düğümlenmesi
 • Bağırsak Enfeksiyonu / İltihabı
 • Bağırsak Hastalıkları
 • Bağırsak İltihabı
 • Bağırsak Kanseri
 • Bağırsak kanserleri
 • Bağırsak Solucanları
 • Bağırsak Tıkanması
 • Bağışıklık düşüklüğü ve hatalıkları
 • Baş ve Boyun Kanserleri
 • Bedensel Belirti ve İlişki Bozuklukları
 • Böbrek Nakli
 • Böbrek Nakli (Transplantasyonu)
 • Botoks (Botox)
 • Bruksizm (Diş Sıkma / Gıcırdatma)
 • Çene tümör ve kistleri
 • Condyloma Akümunata
 • Dalak Hastalıkları
 • Dikiş
 • Dikişsiz Hemoroid Cerrahisi
 • Diş gıcırdatma ve sıkma (bruxizm)
 • Divertikül - Divertikülozis
 • Diyabet Cerrahisi
 • Duodenal Ülser
 • Endoskopi
 • Endoskopik cerrahi
 • Enjeksiyon
 • ERCP
 • Ercp (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreotografi)
 • Esnek Sigmoidoskopi
 • Fibroadenom
 • Fistül
 • Fıtık Ameliyatı
 • Fıtık (Herni)
 • Fonksiyonel Sindirim Sistemi Hastalıkları (Kabızlık, İshal, İrritabl Barsak Hastalığı)
 • Fournier Gangreni
 • Frozen Biyopsi
 • Gastrik Band Uygulaması
 • Gastrik Bypass
 • Gastro Laparoskopik Ameliyat
 • Gastrointestinal Cerrahi
 • Gastrointestinal Cerrahisi
 • Gastrointestinal Kanama
 • Gastroskopi
 • Gastroskopi - Endoskopi - Kolonoskopi
 • Genital Siğil
 • Gluteal Abse
 • Göbek Fıtığı
 • Göbek Fıtığı (Epigastrik - Umblikal - İnsizyonel Herni)
 • Göğüs Kanseri
 • Gömülü diş
 • Gömülü diş cerrahisi
 • Guatr
 • Guatr (yumrulu)
 • Hemoroid (Basur - Mayasır)
 • Hemoroidal Hastalıklar
 • Hemoroit
 • Herni Cerrahisi
 • Hiatal Herni (Mide Fıtığı)
 • Hiperparatiroidizm
 • Hipertiroidi
 • Hipertiroidizm (Zehirli Guatr)
 • Hipoekoik Solid Kitle
 • Hipoparatiroidizm
 • Hipotiroid
 • Hirschsprung
 • Hirschsprung hastalığı
 • Hodgkin Lenfoma
 • İç Guatr Ameliyatı
 • İleal İnterpozisyon
 • İleostomi Kolostomi
 • İnce Bağırsak Cerrahisi
 • İnguinal Herni (Kasık Fıtığı)
 • Insizyonel Herni
 • İntestinal Obstrüksiyonun Onarımı
 • İrin (iltihap)
 • Kabızlık
 • Kalın Bağırsak (Kolon) Hastalıkları, Polipler
 • Kalın Bağırsak (Kolon) Hastalıkları, Polipler
 • Kangren
 • Kanser
 • Kanser Cerrahisi
 • Kanser Tanı ve Tarama
 • Kanser Tedavisi
 • Karaciğer Apseleri
 • Karaciğer Büyümesi
 • Karaciğer Hastalıkları
 • Karaciğer Hemanjiomu
 • Karaciğer Kanseri
 • Karaciğer Kisti
 • Karaciğer Metastaz
 • Karaciğer Tümörleri
 • Karaciğer Tümörü
 • Karaciğer Yetmezliği
 • Karın Ağrısı
 • Karın Duvarı Fıtığı
 • Karın Fıtığı
 • Kasık Fıtığı
 • Kasık Fıtığı Cerrahisi
 • Kıl Dönmesi (Pilonidal Sinüs)
 • Kıl Dönmesi Tedavisi
 • Kısmı Gastrektomi
 • Kist
 • Kist Hidatik (Kistik Ekinokokkoz)
 • kist ve tümör cerrahileri
 • Kistik Lezyon (Kitle Lezyonu)
 • Kitle Lezyonu
 • Kolektomi
 • Kolektomi (Kalın Bağırsağın Çıkarılması)
 • Kolektral Cerrahi
 • Kolit Cerrahi
 • Kolon Ca
 • Kolon Kanseri (Kolon CA)
 • Kolonda Kitle
 • Kolonoskopi
 • Kolorektal Kanser (Kalın Bağırsak Kanseri)
 • Kolorektal Rezeksiyon
 • Kolostomi
 • Laparoskopi
 • Laparoskopik Apendektomi
 • Laparoskopik Cerrahi
 • Laparoskopik fıtık cerrahisi
 • Laparoskopik fıtık cerrahisi
 • Laparoskopik Fıtık Tedavisi
 • Laparoskopik Gastrik Bypass
 • Laparoskopik Kasık Fıtığı Ameliyatı
 • Laparoskopik Kolesistektomi
 • Laparoskopik Kolon Polipektomisi
 • Laparoskopik Kolon Rezeksiyonu
 • Laparoskopik Mide Kanseri Ameliyatı
 • Laparoskopik Mide Zımbalama
 • Laparoskopik Reflü Ameliyatı
 • Laparoskopik Reflü Cerrahisi
 • Laparoskopik Roux En Y Gastroplastisi
 • Laparoskopik Safra Kesesi Ameliyatı
 • Laparoskopik Safrataşı Ameliyatı
 • Laparoskopik Splenektomi
 • Laparoskopik ve Açık İnguinal ve İnsizyonel
 • Laserasyon Onarımı
 • Lenf Metastazlarının Çıkarılması
 • Lipomlar
 • Medikal Estetik
 • Meme Biyopsisi
 • Meme Cerrahisi
 • Meme - Göğüs Kanseri
 • Meme Hastalıkları
 • Meme Hastalıkları ve Cerrahisi
 • Meme Hastalıkları ve Cerrahisi
 • Meme Hastalıkları ve Cerrahisi
 • Meme Kisti
 • Meme Koruyucu Cerrahi
 • Metabolik Cerrahi
 • Metabolik Cerrahi Randevusu
 • Metabolik Sendrom Tedavisi
 • Mezoterapi
 • Mide-Bağırsak Enfeksiyonları
 • Mide Botoksu
 • Mide Bulantısı
 • Mide Ekşimesi
 • Mide Genişlemesi (gastrektazi)
 • Mide Hastalıkları
 • Mide Kanseri
 • Mide Kanseri Ameliyatı
 • Mide Küçültme Ameliyatları
 • Mide Yanması
 • Minimal İnvaziv Cerrahi
 • Morbid Obezite Cerrahisi
 • Nüks Fıtıklar
 • Obezite Cerrahisi
 • Ödem
 • Oral kanserler
 • Oral Patoloji
 • Özofagogastroduodenoskopi
 • Özofagoskopi
 • Özofagus Varisleri Tedavisi
 • Pankreas Cerrahisi
 • Pankreas Endokrin Tümörü
 • Pankreas Hastalıkları
 • Pankreas İltihabı (Panreatit)
 • Pankreas Kanseri
 • Pankreas Tümörü
 • Paratiroid Hastalıkları
 • Paratiroid Kanseri
 • Paratiroidektomi
 • Parazit hastalıkları
 • Peptik Ülser
 • Peptik ülser hastalığı
 • Perianal Abse
 • Perianal Fissürler
 • Perianal Fistüller
 • Peritonit
 • Perkütan Endoskopik Gastrostomi
 • Pilonidal Sinüs
 • Pilonidal Sinüs, kıl dönmesi
 • Pilörik Stenöz Düzeltimi
 • Polipektomi
 • Polipler
 • Polipozis Koli
 • Preoperatif Değerlendirme
 • PRP
 • Prp tedavisi
 • Reflü
 • Reflü Cerrahisi
 • Reflü Özofajit
 • Rektosigmoidoskopi
 • Rektum Kanseri
 • Robot Destekli Cerrahi
 • Robotik Cerrahi
 • Roux En Y Gastrik Bypass
 • Safra kesesi iltihabı
 • Safra Kesesi Kanseri
 • Safra Kesesi Taşları
 • Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahisi
 • Safra Kesesi Ve Yolu Hastalıkları
 • Safra Yolu Darlığı
 • Safra yolu hastalıkları
 • Safra yolu kanseri
 • Safra Yolu Kanserleri
 • Safra Yolu Kistleri
 • Safra Yolu Tıkanıkların Tedavisi
 • Sarkom
 • Şeker Ameliyatı
 • Şeker Hastalığı Ameliyatı
 • Şeker Hastalığının Ameliyat ile Tedavisi
 • Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi
 • Septik Şok
 • Sigmoidoskopi
 • Sindirim Sistemi Cerrahisi
 • Sindirim sistemi rahatsızlıkları
 • Şişmanlık - Aşırı Kilo (Obezite)
 • Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide - Mide Küçültme) Ameliyatı
 • Stapler Hemoroidopeksi
 • Sünnet
 • Sünnet (Androjenik Sünnet)
 • Timektomi
 • Timektomi, VATS Timektomi, Robotik Timektomi
 • Tiroid Cerrahisi
 • Tiroid Guatr
 • Tiroid Hastalıkları
 • Tiroid Hormon Eksikliği (Hipotiroidi)
 • Tiroid Kanseri
 • Tiroid Nodülü
 • Tüp Mide Ameliyatı
 • Ülseratif Kolit
 • Ülserler
 • Ur (tümör)
 • Üst Gastrointestinal Endoskopi
 • Varis
 • Varis Tedavisi
 • Visseral Manuelterapi
 • Yağ Bezesi
 • Yanık Bakım ve Tedavisi
 • Yanıklar
 • Yara - Yanık Tedavi ve Cerrahisi
 • Yaralanmalar
 • Yemek Borusu Daralması
 • Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri
 • Yüz estetiği

Doç. Dr. Mehmet Emin GÜNEŞ HAKKINDA

30 seneyi aşkın tıbbi tecrübem ile hastalarıma Genel Cerrahi Uzmanı olarak hizmet vermekteyim. Uzmanlaştığım Alanlar: Onkolojik Cerrahi, Meme ve Tiroid Cerrahisi, Sindirim Sistemi Cerrahisi, Obezite ve Metabolizma Cerrahisi, Karaciğer ve Safra Yolları Cerrahisi. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Klinik Direktörü ve Endoskopi Birimi Sorumlusu, Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim ve Cerrahi Klinik Direktörü, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde Kurucu Koordinatör ve Esenyurt Devlet Hastanesinde Başhekim, İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Sağlık Yüksekokul Müdürü ve Senato Üyesi, ve Sağlık Bakanlığı Beslenme Nütrisyon Timi Sorumlusu ve TSE Kalite Kontrol Tetkikçisi olarak görev yaptım. Aktif olarak Haberturk Sağlık Köşesi Yazarıyım. Geçmişte CNNTurk Köşe Yazarlığı ve Akşam Gazetesinde "Cerrahın Neşterinden" Köşe Yazarlığı yaptım. Bu gibi düzenli olarak yazdığı, alanıyla ilgili birçok ulusal ve uluslararası makalelerim bulunmaktadır. Aktif olarak yurtiçi ve yurtdışı bilimsel çalışmalarda yer almakla birlikte, branşım ile ilgili yerli ve yabancı dergilerde yayınlarım bulunmaktadır. Yurtdışı dergilerde halen editörlük yapmaktayım. Ulusal ve uluslararası kongrelerde sözel sunumlar ve oturum başkanlıkları görevlerinde bulundum. Çok sayıda radyo ve TV sağlık programlarına katılmış olup, program sunuculuğu yaptım ve katılmaya devam ediyorum. Seminer, Kongre, Eğitim, Çalıştaylar ve Bazı Sertifikalar: Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi (2013-2014), İstanbul Ünv. Tıp Fakültesi Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi (2004), İstanbul Sağlık Müdürlüğü 1. ve 2. Meme Kanseri Kursu ( 2006 – 2007), Hekim Eğiticilerin Eğiticisi Sertifikası ( 2012), İletişim Eğitici Eğitimi (2013), Temel Nütrisyon Eğitimi (2011), İstanbul Valiliği Takdirname (2008), İstanbul Valiliği Takdirname (2011), Türk Cerrahi Derneği Endoskopi Eğitmeni Teşekkür Belgesi, Liderlik Yönetici Eğitimi (2018), Robotik Cerrahi Eğitimi (2018), Bakırköy Tıp Dergisi Editörlüğü (2017), TSE Müşteri Memnuniyeti Eğitimi (08-12), TSE Toplam Kalite Yönetimi (07-16), TSE Kurum Kültürü Eğitimi (07-12), TSE Zaman Yönetimi Eğitimi (07-46), TSE İç Kalite Tetkik Eğitimi (597), TSE Toplam Kalite Eğitimi (07-917), TSE Kalite Yönetimi Sistemi 2000 (04532), TSE Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi (12/37), TSE Hata Türleri ve Etkileri Analizi Eğitimi (12/11), TSE TS ISO 10002 Memnuniyet Yönetim Sistemi Eğitimi (12/102) Fransa, Lion şehrinde “Mide Balonu Uygulaması ve Obezite” konusunda eğitim aldım. ESPEN Barcelona ve Amsterdam’da Nütrisyon çalışmalarına katıldım. Onkoloji konusunda Singapur’da uluslararası kongrede çalışmalarda bulundum. Milan Meme Merkezi’nde, Meme Konferansında yer aldım.

EĞİTİM BİLGİLERİ

 • İstanbul Kabataş Erkek Lisesi
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi ihtisası

DENEYİM BİLGİLERİ

 • İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Genel Cerrahi Klinik Direktörü)
 • Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Başhekim)
 • Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (Başhekim)
 • İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi (Kurucu Koordinatör)

SIK SORULAN SORULAR

Doç. Dr. Mehmet Emin GÜNEŞ hangi alanda uzmandır?

Doç. Dr. Mehmet Emin GÜNEŞ Genel Cerrahi alanında hizmet vermektedir.

Doç. Dr. Mehmet Emin GÜNEŞ hangi tedavileri uygulamaktadır?

Doç. Dr. Mehmet Emin GÜNEŞ Karın Ağrısı, Göğüs Kanseri, Mide Hastalıkları, Kabızlık, Şişmanlık - Aşırı Kilo (Obezite), Fıtık (Herni), Kist, Mezoterapi, PRP, Kanser, Yaralanmalar, Mide-Bağırsak Enfeksiyonları, Bağırsak Hastalıkları, Tiroid Hastalıkları, Botoks (Botox), Karaciğer Hastalıkları, Bağırsak İltihabı, Tiroid Guatr, Genital Siğil, Polipler, Mide Kanseri, Kolon Kanseri (Kolon CA), Karaciğer Tümörleri, Safra Kesesi Taşları, Reflü, Meme - Göğüs Kanseri, Varis, Hemoroit, Yanıklar, Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri, Rektum Kanseri, Kolon Ca, Adenokarsinom, Gastrointestinal Kanama, Hipertiroidi, Kasık Fıtığı, Safra Kesesi Kanseri, Pankreas Tümörü, Kolorektal Kanser (Kalın Bağırsak Kanseri), Böbrek Nakli, Tiroid Nodülü, Tiroid Kanseri, Mide Bulantısı, Sarkom, Pankreas Kanseri, Hodgkin Lenfoma, Ülseratif Kolit, Karaciğer Yetmezliği, Karaciğer Büyümesi, Hipotiroid, Guatr (yumrulu), Apandisit, Bağırsak Düğümlenmesi, Bağırsak Tıkanması, Kist Hidatik (Kistik Ekinokokkoz), Kistik Lezyon (Kitle Lezyonu), Pankreas Hastalıkları, Reflü Özofajit, Yağ Bezesi, Sünnet, Dikiş, Lipomlar, Sindirim sistemi rahatsızlıkları, Safra kesesi iltihabı, Mide Ekşimesi, Hiatal Herni (Mide Fıtığı), Anal Fissür, Paratiroid Hastalıkları, Apse, Dalak Hastalıkları, Fibroadenom, Kıl Dönmesi (Pilonidal Sinüs), Kitle Lezyonu, Laparoskopi, Robotik Cerrahi, Ülserler, Peritonit, Pankreas İltihabı (Panreatit), Anal Bölge Hastalıkları, Hipertiroidizm (Zehirli Guatr), Bağırsak Delinmesi, Gluteal Abse, Insizyonel Herni, Karaciğer Metastaz, Karın Fıtığı, Meme Hastalıkları, Nüks Fıtıklar, Perianal Abse, Perianal Fistüller, Pilonidal Sinüs, Polipozis Koli, Safra Yolu Darlığı, Safra yolu hastalıkları, Safra yolu kanseri, Safra Yolu Kistleri, Ur (tümör), Yemek Borusu Daralması, Endoskopik cerrahi, Laserasyon Onarımı, Preoperatif Değerlendirme, Medikal Estetik, Minimal İnvaziv Cerrahi, Ödem, Peptik ülser hastalığı, Duodenal Ülser, Bağırsak kanserleri, Divertikül - Divertikülozis, Hipoekoik Solid Kitle, Hirschsprung hastalığı, İrin (iltihap), Karaciğer Hemanjiomu, Kolonda Kitle, Mide Genişlemesi (gastrektazi), Perianal Fissürler, Göbek Fıtığı, Laparoskopik Cerrahi, Mide Yanması, Adrenal Hastalıklar, Condyloma Akümunata, Fistül, Fournier Gangreni, Hiperparatiroidizm, Kangren, Karaciğer Apseleri, Meme Kisti, Pankreas Endokrin Tümörü, Paratiroid Kanseri, Septik Şok, Laparoskopik ve Açık İnguinal ve İnsizyonel, Laparoskopik Kolesistektomi, Laparoskopik Splenektomi, Herni Cerrahisi, Anorektal Bölge Cerrahisi, Anal Apse, Endoskopi, Kolonoskopi, Meme Biyopsisi, Robot Destekli Cerrahi, Varis Tedavisi, Ankilostomiyaz, Hipoparatiroidizm, Morbid Obezite Cerrahisi, Laparoskopik Reflü Cerrahisi, Meme Cerrahisi, Tiroid Cerrahisi, Kanser Cerrahisi, Gastroskopi, Kasık Fıtığı Cerrahisi, Obezite Cerrahisi, Paratiroidektomi, Timektomi, Mide Botoksu, İleostomi Kolostomi, ERCP, Kıl Dönmesi Tedavisi, Sindirim Sistemi Cerrahisi, Bağırsak Solucanları, Parazit hastalıkları, Apendiks Kanseri, Apandisit Kanseri, Hemoroidal Hastalıklar, Abdominal Laparoskopi, Asit Tedavisi, Dikişsiz Hemoroid Cerrahisi, Diyabet Cerrahisi, Frozen Biyopsi, Gastrik Bypass, Gastrointestinal Cerrahisi, Laparoskopik Apendektomi, Laparoskopik Fıtık Tedavisi, Laparoskopik Kasık Fıtığı Ameliyatı, Laparoskopik Reflü Ameliyatı, Laparoskopik Safra Kesesi Ameliyatı, Lenf Metastazlarının Çıkarılması, Meme Koruyucu Cerrahi, Metabolik Cerrahi, Pankreas Cerrahisi, Polipektomi, Reflü Cerrahisi, Rektosigmoidoskopi, Safra Kesesi ve Safra Yolları Cerrahisi, Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi, Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide - Mide Küçültme) Ameliyatı, Stapler Hemoroidopeksi, Tüp Mide Ameliyatı, İç Guatr Ameliyatı, Şeker Ameliyatı, Enjeksiyon, Esnek Sigmoidoskopi, Fıtık Ameliyatı, Gastrik Band Uygulaması, Gastro Laparoskopik Ameliyat, İleal İnterpozisyon, İnce Bağırsak Cerrahisi, İntestinal Obstrüksiyonun Onarımı, Kanser Tedavisi, Kanser Tanı ve Tarama, Kısmı Gastrektomi, Kolektomi, Kolektral Cerrahi, Kolit Cerrahi, Kolorektal Rezeksiyon, Kolostomi, Laparoskopik Gastrik Bypass, Laparoskopik Kolon Polipektomisi, Laparoskopik Kolon Rezeksiyonu, Laparoskopik Mide Kanseri Ameliyatı, Laparoskopik Mide Zımbalama, Laparoskopik Roux En Y Gastroplastisi, Laparoskopik Safrataşı Ameliyatı, Metabolik Cerrahi Randevusu, Metabolik Sendrom Tedavisi, Mide Kanseri Ameliyatı, Mide Küçültme Ameliyatları, Özofagogastroduodenoskopi, Özofagoskopi, Özofagus Varisleri Tedavisi, Perkütan Endoskopik Gastrostomi, Pilörik Stenöz Düzeltimi, Roux En Y Gastrik Bypass, Safra Yolu Tıkanıkların Tedavisi, Şeker Hastalığı Ameliyatı, Şeker Hastalığının Ameliyat ile Tedavisi, Sigmoidoskopi, Üst Gastrointestinal Endoskopi, Diş gıcırdatma ve sıkma (bruxizm), Oral Patoloji, Gömülü diş cerrahisi, Bağışıklık düşüklüğü ve hatalıkları, Bedensel Belirti ve İlişki Bozuklukları, Visseral Manuelterapi, Akupunktur Tedavisi, Gömülü diş, Ağız Kanseri, Baş ve Boyun Kanserleri, kist ve tümör cerrahileri, Çene tümör ve kistleri, Oral kanserler, Yüz estetiği, Sünnet (Androjenik Sünnet), Gastroskopi - Endoskopi - Kolonoskopi, Göbek Fıtığı (Epigastrik - Umblikal - İnsizyonel Herni), İnguinal Herni (Kasık Fıtığı), Hirschsprung, Karaciğer Tümörü, Tiroid Hormon Eksikliği (Hipotiroidi), Bağırsak Enfeksiyonu / İltihabı, Böbrek Nakli (Transplantasyonu), 20'lik Diş (Gömülü Diş - Perikoronitis), Bruksizm (Diş Sıkma / Gıcırdatma), Guatr, Prp tedavisi, Anal Fissür (Makat Çatlağı), Fonksiyonel Sindirim Sistemi Hastalıkları (Kabızlık, İshal, İrritabl Barsak Hastalığı), Hemoroid (Basur - Mayasır), Kalın Bağırsak (Kolon) Hastalıkları, Polipler, Kalın Bağırsak (Kolon) Hastalıkları, Polipler, Peptik Ülser, Karaciğer Kanseri, Laparoskopik fıtık cerrahisi, Laparoskopik fıtık cerrahisi, Yara - Yanık Tedavi ve Cerrahisi, Bağırsak Kanseri, Yanık Bakım ve Tedavisi, Safra Yolu Kanserleri, Ercp (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreotografi), Anal Fissür ve Fistül (Makat Yırtığı ve Çatlağı), Gastrointestinal Cerrahi, Karaciğer Kisti, Karın Duvarı Fıtığı, Safra Kesesi Ve Yolu Hastalıkları, Kolektomi (Kalın Bağırsağın Çıkarılması), Meme Hastalıkları ve Cerrahisi, Meme Hastalıkları ve Cerrahisi, Meme Hastalıkları ve Cerrahisi, Pilonidal Sinüs, kıl dönmesi, Timektomi, VATS Timektomi, Robotik Timektomi alanlarındaki tedavilerde hastalarına hizmet vermektedir.

Doç. Dr. Mehmet Emin GÜNEŞ nerede çalışmaktadır?

Doç. Dr. Mehmet Emin GÜNEŞ Mehmet Emin Güneş Muayenehanesi (İstanbul Şişli) bünyesinde hizmet vermektedir.

Doç. Dr. Mehmet Emin GÜNEŞ için nasıl randevu alabilirim?

Doç. Dr. Mehmet Emin GÜNEŞ için doktorumsun.com profil sayfasını ziyaret ederek randevu takvimi üzerinden ya da doğrudan iletişim bilgileri üzerinden ulaşarak randevunuzu oluşturabilirsiniz.

DEĞERLENDİRMELER

Henüz değerlendirme yapılmamış.

SORULAR

Henüz soru sorulmamış.

MAKALELER

Henüz makale eklenmemiş.

Mehmet Emin Güneş Muayenehanesi

Teşvikiye Mah. Sezai Selek sokak No:16/4, Şişli / İstanbul

Hekimler birden fazla klinikte görev yapabilirler. Doğru kliniği seçtiğinizden emin olunuz.

Seçilen kurum ve doktor için henüz randevu takvimi aktif değil.