Doktorumsun.com Üyelik Sözleşmesi

  1. Homepage
  2. Doktorumsun.com Üyelik Sözleşmesi

GİRİŞ

  • İşbu sözleşme, DOKTORUMSUN SAĞLIK VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ MEDİKAL ORGANİZASYON DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  ( bundan sonra ‘’DOKTORUMSUN’’ olarak anılacaktır.) tarafından yönetilen www.doktorumsun.com alan adlı internet sitesi ile ÜYE’nin site kullanımı esnasında uyulması gereken şart ve koşullarını belirlemektedir. Site’yi ziyaret eden ve ‘’DOKTORUMSUN’’ arasında Üyelik Sözleşmesi akdedilen Üyeler, Site’yi aşağıda belirlenen hüküm ve şartlar dahilinde kullanmayı kabul ve taahhüt ederler.
  • DOKTORUMSUN, işbu Kullanım Koşulları’nda, Site’de ve Site’nin içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış olur ve Üye tarafından kabul edilmiş sayılır.

1- TARAFLAR ve TANIMLAR

  1. İşbu sözleşmede adı geçen:                       

Doktorumsun                  : DOKTORUMSUN SAĞLIK VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ MEDİKAL ORGANİZASYON DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’Nİ

Site                                    :             www.doktorumsun.com ‘ u,

Üye                                   :             Kullanıcı sözleşmesini kabul eden gerçek kişileri,

Uzman                              :             Tıp Doktoru veya tıbbi bir branşta uzmanlık vasfını taşıdığını beyan eden gerçek kişileri ifade eder.

1.2-       İşbu sözleşme, SİTE’nin yöneteni DOKTORUMSUN SAĞLIK VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ MEDİKAL ORGANİZASYON DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  ile üyelik sözleşmesini kabul eden ÜYE arasında elektronik ortamda onaylanmıştır.

 2- SİTE KULLANIMINA İLİŞKİN ŞART VE KOŞULLAR

2.1-       DOKTORUMSUN, Site’de, Üye konumunda bulunanların tıbbi destek ve hizmetlerden yararlanması için uzmanlarla iletişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak üyeler, mail adresleri, GSM numaraları ve sosyal medya platformlarındaki kullanıcı bilgileri gibi çeşitli iletişim bilgilerini paylaşmak durumundadırlar.

2.2-       Sitede yer alan içeriğin tamamından faydalanabilmek için siteye üye olmak gereklidir. Uzmanlara soru sorabilmek, daha önce sorulmuş soru ve cevapları görebilmek, konuşmalara katılabilmek ve çevrimiçi uzmanları görebilmek için üyelik şarttır.

2.3-       Site, başta sunmuş olduğu hizmetler bakımından hizmetin özellikleri ve muhtevası hakkında değiştirme, kısıtlama, genişletme ve güncelleme hakkını daimi surette saklı tutar.

2.4-       SİTE, bünyesinde yapılmış uzman görüşleri ve üye yorumlarının doğruluğundan, paylaşılan verilerin gerçeğe uygunluğundan sorumlu değildir. Bu hususta oluşabilecek her türlü zarardan Site İşletmecisi konumundan bulunan Doktorumsun’un sorumlu tutulamayacağını taraflar kabul ve beyan ederler.

2.5-       Uzmanlar, Site bünyesinde gerçekleştirilen herhangi bir faaliyet için üyelerden ücret talep edemez. Site, hiçbir üyenin veya uzmanın Site bünyesindeki kalıcılığını garanti etmez. Üye ile uzmanlar arasında yapılacak tedavi, muayene ya da başkaca herhangi bir faaliyetin aksamasından, yahut Üyenin uzmana karşı doğacak edimlerinde bir aksama olması hallerinden Site, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.6-       Site, bünyesinde gerçekleşecek olan her türlü yazışma ve harici uzman ve üye görüşmeleri esnasında oluşabilecek yasal mevzuatta suç teşkil eden veya ahlak, etik kurallarına aykırı her türlü tutum ve davranışın tespiti halinde Üyelerin siteyi kullanmasını kısıtlama, durdurma, üyeliğini iptal etme haklarını saklı tutar.

2.7-       SİTE, güncelleme yapma gibi hizmetlerin bakım onarımını sağlamak adına makul süreyi aşmadan yeniden faaliyete geçirecek şekilde hizmetini durdurabilir.

2.8-       SİTE, aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak, verilen hizmetin kalitesini arttırmak adına her zaman mevcut sözleşmede ya da kullanım kurallarında tek taraflı değişiklikler yapabilir. Üye; değiştirilecek, eklenecek kurallara ve politikalara uyacağını peşinen kabul eder.

3- TARAFLARIN HAKLARI VE SORUMLULUK HALLERİ

3.1-       Üye, Site hizmetinin uzman’a iletişim kolaylığı sağlamak amacıyla var olduğunu, site üzerinden iletişime geçtiği Uzman ile haricen bir hizmet aldığı takdirde sağlanan tedavi, muayene ya da başkaca herhangi bir faaliyetin aksaması, karşılıklı edimlerin yerine getirilmemesi, eksik olması gibi durumlarda Site’nin sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.

3.3-       Üye, Site üyeliği sırasında vereceği kişisel bilgilerinin doğruluğunu taahhüt eder. Üye, vereceği bilgilerin gerçekliğinden ve üyelik şifrelerinin korunmasından tek başına sorumludur.

3.4-       ÜYE, kullanılan sisteme erişim araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. ÜYE’lerin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla SİTE’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.5-       ÜYE, SİTE’nin kullanımı sırasında 3.şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini, yasal mevzuata aykırı eylemlerde bulunmayacağını, ahlak ve etik kurallarına aykırı davranmayacağını taahhüt eder.

3.6-       ÜYE, SİTE hizmetlerine kendi donanım ve teknik erişim sağlayıcılarının yetersizliği nedeniyle  erişememekten dolayı SİTE’Yİ sorumlu tutamaz.

4- TELİF HAKKI POLİTİKASI

4.1-       SİTE içerisinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya verilerde dahil tüm materyallerin bütün görseller, veri tabanı, bilgi, belge ve her türlü materyalin hak sahibi SİTE olup, ÜYE sitede bulunan hizmetleri sadece görüntüleme hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan hiçbir materyali diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamayacağını taahhüt eder.

4.2-       Site içeriğindeki tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Siteye aittir.  Site, kullanım şartlarına bağlı kalmak kaydı ile söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. SİTE , kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, içeriğindeki bütün bilgi, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

5- KİŞİSEL BİLGİLER VE VERİ GİZLİLİĞİ

5.1-       Site, verilen hizmetin niteliği gereği olarak üyelerin kişisel bilgilerine uzmanların erişimini sağlayabilir. Site, uzmanlar vasıtası ile ya da kendisi yahut iş ortakları aracılığı ile üyelerinin iletişim adreslerine ileti gönderebilir.

5.2-       Site içerisinde uzman ile yapılan özel görüşmeler İşbu hükümlerin dışında olup hiçbir zaman site içerisinde sorulan özel sorular ve kişiye özel cevaplar üye bilgileri ile yayınlanmaz. Site sadece bu bilgileri istatiksel veri toplama amacı ile kullanabilir. Anonim olarak yayınlayabilir.

6- ÜYELİĞİN SONLANDIRILMASI

6.1-       Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

6.2-       Üyenin işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda oluşacak durumlarda, Üyeler Site’nin ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla sorumludur. Site yönetimi Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir, sözleşmeyi askıya alabilir, geçici olarak sınırlandırabilir veya diğer yaptırımları uygulayabilir.

7- SON HÜKÜMLER

7.1-       Site, Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme hakkını saklı tutar.  Doktorumsun, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını web sitesi üzerinden yayımlayacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme Web sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren yenilenmiş sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

7.2-       Kullanım sözleşmesinin düzenlemediği konularda ilgili Türkiye Cumhuriyeti yasal mevzuat hükümleri bağlayıcıdır.

7.3-       Taraflar, aralarında doğabilecek ihtilaflarda İSTANBUL Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Translate »
Sorunuz mu var? Hemen bize sorun