Diğer Uzmanlık Alanları

Arama kutusunu kullanarak uzmanlık alanı bulun.

Çocuk Nörolojisi

Doktor Uzmanlık Alanları (Branşlar)

Çocuk Nörolojisi Doktorları
Çocuk Nörolojisi Doktorları
(61 doktor)
Çocuk Nörolojisi Klinikleri
Çocuk Nörolojisi Klinikleri
(29 klinik)
Çocuk Nörolojisi Uzman Yazıları
Çocuk Nörolojisi Uzman Yazıları
(0 uzman yazısı)
Çocuk Nörolojisi Alanı Sorular
Çocuk Nörolojisi Sorular
(0 soru)

Nöroloji, Eski Yunanca "neuron-sinir" ve "logos-bilim" kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur ve Sinir Bilimi anlamına gelmektedir.

Çocuk Nörolojisi genel anlamıyla 0-18 yaş arası çocukların beyin, omurilik ve çevresel sinir sistemi ve bunlara bağlı kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis, tedavi ve takip uygulamalarını içeren tıp bilim dalıdır. Pediatrik Nöroloji olarak da bilinmektedir.

Çocuk Nöroloji Uzmanının (Pediatrik Nörolog) ilgi alanına giren, sık karşılaşılan hastalıklar şu şekilde listenebilir;

 • Riskli bebeklerin nörolojik açıdan takibi 
 • Gelişim basamaklarında gerilik (ince ve kaba motor, dil ve kişisel sosyal alanlar)
 • Hipotoni (Gevşek bebek)
 • Doğuştan ya da sonradan oluşan beyin anomalisi olan çocuklar
 • Otizm
 • Zeka gerilikleri
 • Baş ağrısı (gerilim tipi, miks tip vb.)
 • Migren varyantları
 • Vertigo (Baş dönmesi)
 • Febril Konvülsiyon (Ateşli havale)
 • Katılma (soluk tutma) nöbeti
 • Afebrik Konvülsiyon (Ateşsiz havale) nöbeti
 • Epilepsi (Sara hastalığı)
 • Serebral Palsi Bbeyin felci)
 • Konuşma ve lisan bozuklukları
 • Uyku bozuklukları (Narkolepsi, insomnia, parasomnia)
 • Kas ve kas-sinir bileşkesini tutan hastalıklar
 • Periferik sinir sistemini tutan hastalıklar (kalıtsal ve edinsel nöropatiler)
 • Hareket bozuklukları (tremor, tik kore, atetoz, balismus)
 • Nörometabolik hastalıklar (Fenilketonüri)
 • Mitokondriyal hastalıklar
 • Nörokutanöz hastalıklar
 • Kazanılmış becerilerin kaybıyla giden ilerleyici nörodejeneratif hastalıklar
 • Dismorfik bulgular gösteren nörogenetik hastalıklar

Çocuk Nörolojisi Doktorları

Tüm Branş Doktorları
Prof. Dr. Ayşın DERVENT
Kadıköy/İstanbul
Prof. Dr. Derya ULUDÜZ
Fatih/İstanbul
Uzm. Dr. Canan YILDIRIM
Fatih/İstanbul
Prof. Dr. Uğur IŞIK
Üsküdar/İstanbul
Doç. Dr. Cihan MERAL
Ataşehir/İstanbul
Doç. Dr. Serhat GÜLER
Fatih/İstanbul