Diğer Uzmanlık Alanları

Arama kutusunu kullanarak uzmanlık alanı bulun.

Pratisyen

Doktor Uzmanlık Alanları (Branşlar)

Pratisyen Doktorlar
Pratisyen Doktorlar
(35 doktor/uzman)
Pratisyen Makaleleri
Pratisyen Makaleleri
(4 makale)
Pratisyen Soruları
Pratisyen Soruları
(0 soru)

Pratisyen Doktorlar

Tüm Branş Doktorlarını/Uzmanlarını Görüntüle
Dr. Mürsel YAVUZ
Üsküdar/İstanbul
Dr. Mevlüt KORKMAZ
Bağcılar/İstanbul
Dr. Banovsha ABDULLAYEVA
Bahçelievler/İstanbul
Dr. Aycan ÇANKAYA
Bakırköy/İstanbul
Dr. Alper ÖZBAŞ
Şişli/İstanbul
Pratisyen Dr. Tarek ARAFAT
Fatih/İstanbul

-Pratisyen Hekim Kimdir?

Pratisyen hekimler ülkemizde tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerdir. Pratisyen hekimler birçok bilgiye sahip kişilerdir. Pratisyen hekim hasta kontrolleri yapmak, hastalıkları teşhis etmek, hastalığın tanısını koymak ve gerektiği takdirde bu hastanın uzman doktoru sevkini sağlayan doktorlardır. Pratisyen hekim olmak için öncelikle üniversitelerine 6 yıllık eğitim veren tıp fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir. Tıp fakültelerinden mezun olan öğrenciler pratisyen hekim olarak göreve başlayabilirler.

-Pratisyen Hekim Ne İş Yapar? 

 • Tıbbi kayıtları tutmak. 
 • Hasta mahremiyetini ve güvenliğini sağlamak.
 • Teşhis ve tedavide bir bütün olarak kullanmak.
 • İlaçların olası yan etkileri hastaları bilgilendirmek.
 • Çalıştığı alanla ilgili bilimsel araştırmalarda bulunmak.
 • Hasta ve ailelerini hastalıkları konusunda bilgilendirmek.
 • Tıbbi, teknolojik ve ilaç sektöründeki yenilikleri takip etmek.
 • Bireylere hastalıklardan korunma konusunda bilgilendirmek.
 • Hastaların fizikler muayeneleri yapmak ve öyküsünü almak.
 • Görev tanımına uygun olarak yetkisi dahilinde ilaç reçetesi yazmak.
 • Gerek gördüğünde hastayı farklı uzmanlık alanlarına yönlendirmek. 
 • Belirti ve şikâyetlere göre gerekli tahlilleri istemek ve sonuçları yorumlamak.

-Pratisyen Hekimlerin Çalışma Alanları:

 • Sağlık ocakları
 • SSK dispanserleri 
 • Kurum hekimlikleri
 • Verem savaş dispanserleri
 • Özel hastane ve poliklinikler
 • Devlet hastanesi acil servisleri 
 • Ana ve çocuk sağlığı merkezleridir.

Pratisyen Makaleleri

Tüm Branş Makalelerini Görüntüle