Aile Danışmanlığı

13 dk okuma süresi Son Güncellenme Tarihi: 04.07.2023
Aile Danışmanlığı başlıklı tedavi içeriği doktorumsun tarafından yazılmış olup Uzm. Kl. Psk. Ömer KURT (Psikoloji) tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmıştır.

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı, aile üyelerinin ilişkilerini anlamalarına, iletişim becerilerini geliştirmelerine ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olan bir terapi yöntemidir. Aile danışmanlığı, bir aile biriminin yaşadığı zorluklarla başa çıkmalarına ve daha sağlıklı bir ilişki kurmalarına destek olur.

Aile Danışmanlığı Tanımı

Aile danışmanlığı, bir aile biriminin içerisindeki bireylerin yaşadığı sorunları ele alarak, iletişim becerilerini geliştirmeyi, çatışmaları çözmeyi ve ilişkileri güçlendirmeyi hedefler. Aile danışmanları, aile üyeleriyle bireysel veya grup seansları düzenleyerek, her bir üyenin duygusal ihtiyaçlarını anlamaya ve destek vermeye çalışırlar.

Aile Danışmanlığının Amaçları

 • Aile üyeleri arasındaki iletişimi geliştirmek
 • Sorunları çözmek ve çatışmaları hafifletmek
 • Aile içi ilişkileri güçlendirmek
 • Aile biriminin dayanışmasını artırmak
 • Olumsuz kalıpları değiştirmek ve sağlıklı davranışları teşvik etmek
 • Aile üyelerinin duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve desteklemek

Aile Danışmanlığının Önemi

Aile danışmanlığı, aile üyelerine destek sağlayarak, sağlıklı iletişim becerilerini öğretir ve aile birimindeki sorunları çözmeye yardımcı olur. Bu, aile üyelerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına ve birlikte daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına olanak tanır. Aile danışmanlığı ayrıca, aile içi çatışmaların azalmasına ve aile üyelerinin duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunur.

Aile Danışmanlığının Faydaları

İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Aile danışmanlığı, aile üyeleri arasında etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur.
 • Aile içindeki iletişim problemleri tanımlanır ve çözüm yolları bulunur.
 • Doğru iletişim teknikleri öğretilerek anlayış, empati ve saygı temelli iletişim sağlanır.
Aile İlişkilerinin Güçlendirilmesi
 • Aile danışmanlığı, aile üyeleri arasındaki bağların güçlenmesine katkıda bulunur.
 • Aile içindeki çatışma, stres ve gerginliklerin azalmasına yardımcı olur.
 • Sevgi, anlayış ve destek temelli ilişkilerin oluşmasını sağlar.
Sorunların Çözümü ve Uyumun Sağlanması
 • Aile danışmanlığı, aile içindeki sorunların çözümü için etkili yöntemler sunar.
 • Çatışma yönetimi ve problem çözme becerileri öğretilerek uyum sağlanır.
 • Aile içindeki farklı görüşler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak denge ve uyum sağlanır.
Kişisel Gelişimin Desteklenmesi
 • Aile danışmanlığı, bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunur.
 • Bireylerin kendilerini daha iyi anlamalarını ve potansiyellerini keşfetmelerini sağlar.
 • Kişisel hedeflere ulaşma ve yaşam becerilerini geliştirme konusunda destek sunar.

Aile danışmanlığı, ailelerin sağlıklı ilişkiler kurmasını, iletişim becerilerini geliştirmesini, sorunları çözmesini ve kişisel gelişimlerini desteklemesini sağlayan bir süreçtir. İyi bir aile danışmanı tarafından yürütülen danışmanlık seansları, aile üyelerine daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam için gereken araçları sunar. İletişim becerilerinin geliştirilmesi, aile ilişkilerinin güçlendirilmesi, sorunların çözümü ve uyumun sağlanması, kişisel gelişimin desteklenmesi aile danışmanlığının temel faydaları arasında yer almaktadır.

Hangi Durumlarda Aile Danışmanlığına Başvurulabilir?

Evlilik Sorunları

 • Evlilikte iletişim problemleri, çatışmalar ve anlaşmazlıklar yaşandığında aile danışmanlığına başvurulabilir.
 • Evlilikteki güvensizlik, sadakatsizlik, maddi sorunlar gibi konular üzerinde çalışmak için aile danışmanıyla görüşülebilir.
 • Evlilikteki uyumsuzlukların giderilmesi ve sağlıklı bir ilişkinin yeniden kurulması amaçlanır.

Boşanma veya Ayrılık Süreçleri

 • Boşanma veya ayrılık süreçlerinde duygusal destek ve rehberlik için aile danışmanına başvurulabilir.
 • Çocukların boşanma sürecine uyum sağlaması ve ebeveynler arasındaki iletişimin sürdürülmesi konusunda yardım alınabilir.
 • Anlaşmazlıkların azaltılması ve boşanma sonrası düzenin sağlanması hedeflenir.

Çocuk Yetiştirme Zorlukları

 • Çocuk yetiştirme konusunda yaşanan zorluklar, ebeveynlerin aile danışmanına başvurmasını gerektirebilir.
 • Disiplin sorunları, iletişim eksiklikleri, ergenlik dönemiyle başa çıkma gibi konular ele alınabilir.
 • Çocukların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir aile ortamının oluşturulması amaçlanır.

Aile İçi Şiddet veya İstismar Durumları

 • Aile içi şiddet veya istismar durumlarında aile danışmanlığına başvurmak önemlidir.
 • Aile üyelerinin güvenliği sağlanması, şiddetin sona erdirilmesi ve travma sonrası iyileşme sürecine destek verilmesi amaçlanır.
 • Profesyonel yardım alarak, aile içi şiddet veya istismarın nedenleri ve etkileri üzerine çalışılabilir.

Yas ve Kayıp Süreçleri

 • Yas sürecinde, kayıp yaşayan bireyler ve aileleri için aile danışmanlığı önemli bir destek kaynağı olabilir.
 • Yas sürecinin sağlıklı bir şekilde yaşanması, duygusal iyileşme ve kayıpla başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.
 • Aile danışmanı, yas sürecinde aile üyelerine rehberlik eder ve destek sunar.

Aile Danışmanlığı Nasıl İşler?

İlk Söyleşi ve Değerlendirme

 • Aile danışmanlığı süreci, ilk söyleşi ve değerlendirme ile başlar.
 • Danışanların ihtiyaçları, sorunları ve hedefleri hakkında bilgi alınır.
 • Aile danışmanı, aile üyeleriyle güvenli bir ilişki kurar ve danışmanlık sürecinin amaçlarını açıklar.

Hedeflerin Belirlenmesi

 • Aile danışmanlığında hedefler belirlenir ve çalışma planı oluşturulur.
 • Aile üyelerinin ihtiyaçları ve hedefleri dikkate alınarak, danışmanlık sürecinin odak noktası belirlenir.
 • Aile danışmanı, aile üyeleriyle işbirliği yaparak hedeflere ulaşmayı destekler.

Danışmanlık Oturumları ve Teknikler

 • Aile danışmanlığı süreci, düzenli oturumlar şeklinde ilerler.
 • Danışmanlık oturumlarında, iletişim becerilerini geliştirmek, çatışmaları çözmek ve ilişkileri güçlendirmek için çeşitli teknikler kullanılır.
 • Aile danışmanı, aile üyelerine rehberlik eder, destek sağlar ve sorunları ele almada yardımcı olur.

Ev Ödevleri ve Pratik Uygulamalar

 • Aile danışmanlığında ev ödevleri ve pratik uygulamalar önemli bir rol oynar.
 • Aile üyeleri, danışmanlık oturumları arasında belirlenen görevleri gerçekleştirir ve öğrenilen becerileri günlük hayatta uygular.
 • Ev ödevleri, aile üyelerinin değişim sürecine aktif katılımını teşvik eder ve ilerlemeyi destekler.

Takip ve Değerlendirme

 • Aile danışmanlığı süreci, takip ve değerlendirme aşamasıyla tamamlanır.
 • Danışmanlık sürecinin etkinliği ve hedeflere ulaşma durumu değerlendirilir.
 • Aile danışmanı, aile üyeleriyle birlikte ilerlemenin sürdürülmesi veya gerektiğinde yeni hedeflerin belirlenmesi konusunda birlikte çalışır.

Aile Danışmanlığı Kimler İçin Uygundur?

Evli Çiftler

 • Aile danışmanlığı, evli çiftler arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve sorunları çözmek için uygundur.
 • Çiftler, iletişim problemleri, çatışmalar, aldatma gibi zorluklarla karşılaştıklarında aile danışmanlığından faydalanabilirler.
 • Aile danışmanı, çiftler arasındaki iletişimi iyileştirmek, anlayışı artırmak ve sağlıklı bir ilişki kurmalarına yardımcı olur.

Eşler Arası İletişim Sorunu Yaşayanlar

 • Aile danışmanlığı, eşler arasındaki iletişim sorunlarını çözmek isteyenlere yardımcı olabilir.
 • Yetersiz iletişim becerileri, anlaşmazlıkların kaynağı olabilir ve bu durum ilişkileri olumsuz etkileyebilir.
 • Aile danışmanı, eşlerin etkili iletişim kurmalarını sağlar, duygusal bağlarını güçlendirir ve sorunları çözmelerine yardımcı olur.

Ayrılma veya Boşanma Sürecinde Olanlar

 • Aile danışmanlığı, ayrılma veya boşanma sürecinde olan kişilere duygusal destek ve yönlendirme sağlar.
 • Boşanma, stresli ve karmaşık bir süreç olabilir ve danışmanlık, tarafların duygusal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur.
 • Aile danışmanı, ayrılan veya boşanma sürecinde olan kişilerin duygusal iyiliklerini korumalarına ve çocuklarının refahını gözetmelerine yardımcı olur.

Ebeveynlik Zorluklarıyla Karşılaşanlar

 • Aile danışmanlığı, ebeveynlik zorluklarıyla karşılaşanlara destek olur ve rehberlik sağlar.
 • Çocuk yetiştirme, bazen stresli ve karmaşık bir süreç olabilir ve ebeveynler arasında anlaşmazlıklara neden olabilir.
 • Aile danışmanı, ebeveynlere etkili ebeveynlik becerilerini geliştirmeleri, çocuklarıyla sağlıklı ilişkiler kurmaları ve disiplin konularında ortak bir yaklaşım geliştirmeleri konusunda yardımcı olur.

Gençler veya Çocuklarla İlgili Sorunları Olanlar

 • Aile danışmanlığı, gençler veya çocuklarla ilgili sorunlar yaşayan ailelere rehberlik eder ve destek sağlar.
 • Okul sorunları, davranış sorunları, iletişim zorlukları gibi konular aile içinde gerilimlere yol açabilir.
 • Aile danışmanı, aile üyelerine çocuklarıyla sağlıklı bir iletişim kurmaları, sorunları anlamaları ve çözmeleri konusunda yardımcı olur.
Durum Aile Danışmanlığı Uygunluğu
Evli Çiftler Aile danışmanlığı, evli çiftler arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve sorunları çözmek için uygundur.
Eşler Arası İletişim Sorunu Yaşayanlar Aile danışmanlığı, eşler arasındaki iletişim sorunlarını çözmek isteyenlere yardımcı olabilir.
Ayrılma veya Boşanma Sürecinde Olanlar Aile danışmanlığı, ayrılma veya boşanma sürecinde olan kişilere duygusal destek ve yönlendirme sağlar.
Ebeveynlik Zorluklarıyla Karşılaşanlar Aile danışmanlığı, ebeveynlik zorluklarıyla karşılaşanlara destek olur ve rehberlik sağlar.
Gençler veya Çocuklarla İlgili Sorunları Olanlar Aile danışmanlığı, gençler veya çocuklarla ilgili sorunlar yaşayan ailelere rehberlik eder ve destek sağlar.

Danışmanlık Süresi ve Sıklığı

Alt Başlık Açıklama
Danışmanlık Süresi Aile danışmanlığının süresi, sorunun niteliği, ailenin ihtiyaçları ve ilerleme hızına bağlı olarak değişebilir. Birkaç seanstan oluşabileceği gibi daha uzun süreli bir terapi süreci de gerekebilir.
Seansların Sıklığı Seansların sıklığı, aile danışmanıyla yapılan anlaşmaya ve ailenin ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenir. Haftalık, iki haftada bir veya aylık seanslar şeklinde olabilir.
Tedavi Sürecindeki Değişkenler Tedavi sürecini etkileyen değişkenler arasında ailenin sorununun karmaşıklığı, katılımcıların motivasyonu, aile üyeleri arasındaki iletişim düzeyi ve işbirliği yer alır. Bu değişkenler, danışmanlık süresini ve seans sıklığını etkileyebilir.

Aile Danışmanlığının Maliyeti

Danışmanlık Ücretleri ve Sigorta Kapsamı

Danışmanlık Ücretleri Sigorta Kapsamı
Danışmanlık hizmetlerinin ücreti, danışmanın deneyimi, uzmanlık alanı, bölgeye göre değişkenlik gösterebilir. Danışmanlık süresi ve seans sıklığı da ücreti etkileyen faktörlerdir. Bazı sigorta şirketleri aile danışmanlığı hizmetlerini kapsayabilir. Ancak, kapsam ve ödeme koşulları sigorta şirketlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Sigorta şirketinizle iletişime geçerek aile danışmanlığı kapsamını öğrenebilirsiniz.

Ödeme Seçenekleri ve Destek Programları

Ödeme Seçenekleri Destek Programları
Aile danışmanlığı için ödeme seçenekleri danışmanın tercihine göre değişebilir. Genellikle nakit ödeme, banka havalesi veya kredi kartı kabul edilmektedir. Danışmanlık merkezlerinde farklı ödeme seçenekleri sunulabilir. Bazı bölgelerde aile danışmanlığı için destek programları bulunabilir. Hükümet veya yerel kuruluşlar tarafından sunulan destek programları, ailelerin maliyetleri karşılamasına yardımcı olabilir. Bu programlara başvurmak için ilgili kurumlarla iletişime geçilebilir.

Aile Danışmanlığına Nasıl Başvurulur?

Bir Aile Danışmanı Bulma

Aile Danışmanı Bulma Yolları
- Yakın çevrenizden öneri alabilirsiniz. Aile danışmanlığı hizmeti alan veya bilen kişilerden referans almak faydalı olabilir.
- İnternet üzerinde araştırma yapabilirsiniz. Aile danışmanlarının web sitelerini ziyaret ederek uzmanlık alanlarını ve deneyimlerini öğrenebilirsiniz.
- Psikolojik danışmanlık merkezleri veya aile danışmanlığı merkezleri ile iletişime geçebilirsiniz. Profesyonel danışmanlara yönlendirme yapabilirler.

Randevu Almak ve İlk Söyleşi

Randevu Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Danışmanın uygun olduğu zamanları öğrenmek için iletişime geçin.
- Danışmanın hizmet verdiği yer ve çalışma saatlerini öğrenin.
- Randevu için iletişim bilgilerini kullanarak danışmana başvurun ve randevu talebinizi iletişime geçtiğinizde belirtin.
- İlk söyleşiye hazırlıklı olun. Söyleşide danışmanın size yöneltebileceği sorulara düşünerek cevaplarınızı hazırlayabilirsiniz.

Danışmanlık Oturumlarının Planlanması

Oturum Planlaması
- İlk söyleşinin ardından, danışmanla birlikte oturumların sıklığı ve süresi belirlenir.
- Oturumlar genellikle haftalık veya iki haftalık periyotlarda düzenlenir.
- Danışmanla birlikte hedefler belirlenir ve oturumlar buna göre planlanır.
- Oturum süresi genellikle 60 dakika ile 90 dakika arasında değişebilir.

Kaynakça

 • Amerikan Evlilik ve Aile Terapisi Derneği (AAMFT) - https://www.aamft.org/
 • Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği (NASW) - https://www.socialworkers.org
 • Amerikan Psikoloji Derneği (APA) - https://www.apa.org
 • Ulusal Akıl Hastalığı İttifakı (NAMI) - https://www.nami.org
 • Çocuk Zihin Enstitüsü - https://childmind.org
Not: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Aile Danışmanlığı için İlgili Doktorlar

Uzm. Kl. Psk. Büşra BÜYÜKAKTAŞ
Kartal/İstanbul
Op. Dr. Aliya İSGANDAROVA ŞENELDİR
Küçükçekmece/İstanbul
Uzm. Kl. Psk. Ömer KURT
Beşiktaş/İstanbul
Psk. Yunus Emre ÖKSÜZ
Bakırköy/İstanbul
Uzm. Kl. Psk. Buse Nur KARA
Bakırköy/İstanbul
Uzm. Kl. Psk. Tuğba KARA AYDINLIOĞLU
Kadıköy/İstanbul
Uzm. Kl. Psk. Esra AKKUŞ
Efeler/Aydın
Uzm. Kl. Psk. Yonca ŞENTÜRK
Üsküdar/İstanbul
Uzm. Kl. Psk. Candan KAVALCI
Kadıköy/İstanbul
Uzm. Psk. Sinem BİÇER UÇAR
Merkez/Çanakkale
Uzm. Psk. Şule ÇOLAKEL
Şişli/İstanbul
Uzm. Dr. Meryem AY YAMAN
Antakya/Hatay