Ergenlik Bunalımı

15 dk okuma süresi Son Güncellenme Tarihi: 04.07.2023
Ergenlik Bunalımı başlıklı tedavi içeriği doktorumsun tarafından yazılmış olup Uzm. Kl. Psk. Tuğba KARA AYDINLIOĞLU (Psikoloji) tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmıştır.

Ergenlik Bunalımı: Belirtiler, Nedenleri ve Başa Çıkma Yolları

Ergenlik dönemi, birçok fiziksel, duygusal ve sosyal değişikliklerin yaşandığı karmaşık bir süreçtir. Bu dönemde gençler, ergenlik bunalımı olarak adlandırılan bir dizi zorlukla karşılaşabilirler. Ergenlik bunalımının belirtileri, nedenleri ve başa çıkma yolları hakkında daha fazla bilgi edinmek önemlidir.

Ergenlik Bunalımı Nedir?

Ergenlik bunalımı, ergenlik dönemindeki gençlerde yaygın olarak görülen duygusal karmaşa, kaygı, öfke, hüzün ve kendine güvensizlik gibi sorunlardır. Ergenler, kimliklerini bulma, bağımsızlık kazanma ve gelecekteki hedeflerini belirleme gibi büyük değişikliklerle başa çıkarken zorlanabilirler. Bu süreç, genellikle ergenlik döneminin başlangıcında ortaya çıkar ve birkaç yıl sürebilir.

Ergenlik Dönemi Tanımı

Ergenlik dönemi, çocukluk ile yetişkinlik arasındaki geçiş dönemidir. Genellikle 10-12 yaşlarında başlar ve 18-20 yaşlarına kadar devam eder. Bu dönemde, çocuklar bedensel olarak hızlı bir şekilde olgunlaşır, cinsel özellikler gelişir ve hormonal değişiklikler yaşanır. Bununla birlikte, ergenlik dönemi sadece fiziksel değişimlerle sınırlı değildir, aynı zamanda duygusal, bilişsel ve sosyal gelişim açısından da önemli bir süreçtir.

Ergenlik Bunalımının Özellikleri

Ergenlik bunalımının bazı belirtileri ve özellikleri şunlardır:

 1. Duygusal Dalgalanmalar: Ergenlik dönemindeki gençler, sık sık hüzün, öfke, kaygı ve mutluluk gibi farklı duygusal durumlar arasında dalgalanmalar yaşayabilirler.
 2. Kimlik Arayışı: Gençler, kimliklerini tanımlama ve kabul görme sürecinde karmaşıklıklar yaşarlar. Kim olduklarını, neleri sevdiklerini ve neyi başarmak istediklerini anlamak için zaman ve deneyimler gereklidir.
 3. Sosyal İlişkilerde Zorluklar: Ergenlik dönemindeki gençler, arkadaşlık ilişkilerinde sorunlar yaşayabilir, akran baskısıyla karşılaşabilir ve sosyal becerilerini geliştirmek için çaba sarf etmek zorunda kalabilirler.
 4. Özgüven Kaybı: Bedensel değişimler, görünüm ve kabul görmekle ilgili endişeler, gençlerde özgüven eksikliğine neden olabilir.
 5. Eğitim ve Kariyer Kaygıları: Ergenlik dönemindeki gençler, gelecekteki eğitim ve kariyerleriyle ilgili kararlar vermek zorunda kaldıklarında kaygı yaşayabilirler.

Başa Çıkma Yolları

Ergenlik bunalımıyla başa çıkmak için aşağıdaki yöntemler faydalı olabilir:

 1. Aile Desteği: Aile üyelerinin anlayışı, destek ve iletişim sağlamak, gençlerin ergenlik dönemindeki zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olabilir.
 2. Arkadaşlıkların Önemi: Sağlıklı arkadaşlık ilişkileri, gençlerin duygusal destek bulmalarını ve kendilerini anlaşılmış hissetmelerini sağlayabilir.
 3. Olumlu Hobiler: Gençlerin ilgi duydukları alanlara yönelmeleri, hobiler edinmeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri kendilerine güvenlerini artırabilir.
 4. Stres Yönetimi: Stresle başa çıkmak için gençler, gevşeme tekniklerini öğrenebilir, egzersiz yapabilir, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürebilir ve zamanlarını etkili bir şekilde planlayabilir.
 5. Profesyonel Destek: Ergenlik bunalımı ciddi bir şekilde gençlerin yaşamını etkiliyorsa, bir uzmandan destek almak önemlidir. Bir psikolog veya danışman, gençlere duygusal ve zihinsel sağlık konularında yardımcı olabilir.

Ergenlik dönemindeki gençlerin ergenlik bunalımıyla başa çıkmaları karmaşık bir süreç olabilir. Ancak, anlayışlı bir yaklaşım, destekleyici bir çevre ve uygun başa çıkma stratejileriyle, gençler sağlıklı bir şekilde bu dönemi atlatabilirler.

Ergenlik Bunalımının Belirtileri

Ergenlik dönemi, birçok fiziksel, duygusal ve sosyal değişimin yaşandığı bir süreçtir. Bu dönemde, ergenler ergenlik bunalımı olarak adlandırılan belirtilerle karşılaşabilirler. Ergenlik bunalımının duygusal, davranışsal ve fiziksel belirtileri vardır. İşte bu belirtilerin ayrıntılı açıklamaları:

Duygusal Belirtiler

Ergenlik bunalımı sırasında ergenlerde yaygın olarak görülen duygusal belirtiler şunlardır:

 • Depresif ruh hali: Ergenler, sürekli hüzünlü, umutsuz veya boş hissedebilirler.
 • Kaygı ve endişe: Ergenler, gelecek hakkında yoğun kaygılar yaşayabilirler ve sürekli endişeli olabilirler.
 • Öfke ve irritabilite: Ergenler, hızlıca öfkelenme, sinirlilik ve tahammülsüzlük gösterebilirler.
 • Duygusal dalgalanmalar: Ergenler, aniden farklı duygusal durumlar arasında geçiş yapabilirler, bazen mutlu ve bazen de hüzünlü olabilirler.
 • Düşük özsaygı: Ergenler, kendilerine güvensizlik, değersizlik hissi veya düşük özsaygı yaşayabilirler.

Davranışsal Belirtiler

Ergenlik bunalımının davranışsal belirtileri aşağıdaki gibi olabilir:

 • Sosyal geri çekilme: Ergenler, daha önce keyif aldıkları sosyal etkinliklere ilgi göstermeme veya arkadaşlarından uzaklaşma eğiliminde olabilirler.
 • Risk alma davranışları: Ergenler, sınırları zorlama, tehlikeli sporlar yapma veya madde kullanımı gibi riskli davranışlara yönelebilirler.
 • Okul başarısında düşüş: Ergenler, akademik performansta düşüş gösterebilir, derse ilgi kaybı yaşayabilir veya okulda disiplin sorunları yaşayabilirler.
 • Uyku ve beslenme sorunları: Ergenlerde uyku düzeninde bozukluklar, aşırı yeme veya iştah kaybı gibi beslenme sorunları ortaya çıkabilir.
 • Agresif davranışlar: Ergenler, saldırganlık, kavga çıkarma veya kendine zarar verme gibi agresif davranışlar sergileyebilirler.

F iziksel Belirtiler

Ergenlik bunalımının fiziksel belirtileri şunlar olabilir:

 • Yorgunluk: Ergenler, sürekli yorgunluk hissi yaşayabilir ve enerjik olmakta zorluk çekebilirler.
 • Uyuşukluk veya halsizlik: Ergenler, halsizlik hissi, uyuşukluk veya vücutlarında ağırlık hissi yaşayabilirler.
 • Sindirim sorunları: Ergenlerde mide bulantısı, karın ağrısı veya sindirim problemleri gibi fiziksel şikayetler ortaya çıkabilir.
 • Uyku sorunları: Ergenlerde uyku düzeninde bozukluklar, uykusuzluk veya aşırı uyuma gibi sorunlar görülebilir.
 • Baş ağrısı: Ergenler, sık sık baş ağrısı veya gerilim tipi baş ağrısı yaşayabilirler.

Ergenlik bunalımı, ergenlik dönemindeki gençlerin sıklıkla karşılaştığı zorluklar arasındadır. Bu belirtiler ergenlerde farklı şiddette görülebilir ve bireyden bireye değişebilir. Ergenlerin desteklenmesi, anlayışla karşılanması ve gerekirse uzman yardımı alması önemlidir.

Belirti Türü Açıklama
Duygusal Belirtiler Öfke, hüzün, kaygı, irritabilite, duygusal dalgalanmalar
Davranışsal Belirtiler İçe kapanma, uyku düzeninde değişiklik, sosyal geri çekilme, riskli davranışlar
Fiziksel Belirtiler Yorgunluk, baş ağrısı, iştah değişiklikleri, enerji düşüklüğü

Ergenlik Bunalımının Nedenleri

Ergenlik dönemi, birçok karmaşık faktörün etkileşimiyle birlikte ortaya çıkar. Ergenlik bunalımının nedenleri arasında aşağıdaki faktörler yer alır:

Hormonal Değişiklikler

Ergenlik dönemi, hormonlardaki önemli değişikliklerle karakterizedir. Ergenlikte, özellikle cinsiyet hormonlarının artışıyla birlikte duygusal dalgalanmalar ve ruh halindeki değişiklikler görülebilir. Hormonal değişiklikler, ergenlik bunalımının bir nedeni olabilir.

Bedensel Gelişim ve Kimlik Arayışı

Ergenlik döneminde, vücutta hızlı bir büyüme ve cinsel olgunlaşma gerçekleşir. Bu fiziksel değişiklikler, ergenlerin kendi bedenleri ve cinsel kimlikleri hakkında keşif yapmasına neden olur. Kimlik arayışı, bazı ergenlerde endişe, karmaşıklık ve bunalımı tetikleyebilir.

Akran İlişkileri ve Sosyal Baskılar

Ergenlik dönemi, akran ilişkilerinin ve sosyal etkileşimlerin önemli olduğu bir zamandır. Ergenler, arkadaş gruplarına uyum sağlama, kabul görme ve sosyal beklentilere uyum sağlama çabası içindedirler. Akran baskısı, popülerlik endişeleri ve olumsuz sosyal deneyimler ergenlerde bunalıma neden olabilir.

Aile İlişkilerinde Değişimler

Ergenlik dönemi, aile ilişkilerinde değişikliklere yol açabilir. Ergenler, bağımsızlık ve özerklik arayışıyla birlikte ebeveynleriyle arasında çatışmalar yaşayabilir. Aile içindeki iletişim problemleri, kısıtlamalar veya aşırı koruma gibi faktörler ergenlerde bunalımı tetikleyebilir.

Okul ve Akademik Zorluklar

Ergenler, okula uyum sağlama, akademik beklentilere karşılama ve gelecekleriyle ilgili kararlar alma sürecinde zorluklar yaşayabilirler. Akademik baskılar, sınav stresi, rekabet ve performans kaygısı ergenlerde bunalıma yol açabilir.

Ergenlik bunalımı, karmaşık bir süreç olup birden çok etkene bağlıdır. Bu faktörler ergenlerin duygusal, zihinsel ve sosyal iyilik hallerini etkileyebilir. Erg enlerin bu dönemde desteklenmeleri, anlaşılmaları ve gerekirse profesyonel yardım almaları önemlidir.

Ergenlik Bunalımının Etkileri

Ergenlik bunalımı, bu zorlu yaşam döneminden geçen bireyler üzerinde çeşitli etkilere sahip olabilir. Ergenlik bunalımının etkileri şunları içerir:

Özgüven Kaybı

Bunalım yaşayan ergenler, özgüvenlerinde zorluklar yaşayabilirler. Bu dönemde karşılaştıkları belirsizlikler ve zorluklar, özsaygılarını ve özgüvenlerini sarsabilir ve azalmasına yol açabilir.

Depresyon ve Kaygı

Ergenlik bunalımı, depresyon ve kaygı gelişimine katkıda bulunabilir. Duygusal çalkantılar, kimlik karmaşası ve toplumsal beklentilere uyum sağlama baskısı, depresyon ve anksiyete bozukluğu belirtilerinin ortaya çıkma riskini artırabilir.

Davranış Sorunları

Bunalım yaşayan ergenler, içsel mücadelelerine tepki olarak davranış sorunları sergileyebilirler. Bu davranış sorunları isyan, saldırganlık, karşı gelme, madde kötüye kullanımı, kendine zarar verme veya riskli davranışlara yönelmek şeklinde olabilir. Bu davranışlar, duygusal sıkıntılarını hafifletme yolu olarak ortaya çıkabilir.

Akademik Performansta Düşüş

Ergenlik bunalımının etkileri akademik performansa da yansıyabilir. Ergenler duygusal ve psikolojik zorluklarla başa çıkarken, konsantre olma, odaklanma ve akademik olarak başarılı olma yetenekleri etkilenebilir. Bu durum, notlarda düşüş, azalmış motivasyon ve akademik beklentileri karşılamada zorluklar şeklinde kendini gösterebilir.

Ergenlik bunalımının potansiyel etkilerini tanımak ve ergenlere bu dönemde gereken destek ve kaynakları sağlamak önemlidir. Zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için onların karşılaştığı zorlukları anlamak, empati göstermek ve rehberlik sunmak, genel olarak sağlıklarını destekleyebilir.

Ergenlik Bunalımıyla Başa Çıkma Yolları

Ergenlik bunalımıyla başa çıkmak için aşağıdaki yöntemler etkili olabilir:

Destekleyici İletişim

Ergenlerle açık, anlayışlı ve destekleyici iletişim kurmak önemlidir. Onlara duygularını ifade etme ve kendilerini ifade etme konusunda güvende olduklarını hissettirmek, sorunlarını paylaşma ve çözüm arama sürecine katkı sağlar.

Sağlıklı Bir Yaşam Tarzı

Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz yapma ve yeterli uyku alma, ergenlerin fiziksel ve zihinsel sağlığını destekler. Düzenli bir yaşam tarzı, stresi azaltır, enerji seviyelerini dengelemeye yardımcı olur ve genel refahlarını artırır.

Zihinsel ve Duygusal Bakım

Ergenlerin zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarına özen göstermek önemlidir. Kendi duygularını tanımalarına ve ifade etmelerine destek olmak için meditasyon, günlük tutma veya sanatsal etkinliklere yönlendirebilirsiniz. Stres yönetimi ve gevşeme tekniklerini öğrenmelerine yardımcı olmak da faydalı olabilir.

Psikoterapi ve Danışmanlık

Ergenlik bunalımıyla başa çıkmak için psikoterapi veya danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak etkili olabilir. Bir uzmanla çalışmak, ergenlere duygusal destek sağlamak, sorunları anlamak ve uygun stratejiler geliştirmelerine yardımcı olmak açısından değerlidir.

Sosyal Destek Ağının Kurulması

Ergenlerin sosyal destek ağını güçlendirmek, onları destekleyen ve anlayış gösteren arkadaşlar, aile üyeleri veya mentorlarla ilişkiler kurmalarını sağlar. Bu destek ağı, ergenlerin duygusal dayanıklılığını artırır ve kriz anlarında destek sağlar.

Ergenlik bunalımıyla başa çıkmak, süreci her birey için farklı olabilecek bir yolculuktur. Destekleyici bir ortam sağlamak, sağlıklı yaşam tarzı seçimlerini teşvik etmek ve gerekli profesyonel yardımı almak, ergenlerin bu zorlu dönemi daha sağlıklı bir şekilde geçirmelerine yardımcı olabilir.

Ergenlik Bunalımının Geçici Olduğunu Anlamak

Ergenlik döneminde yaşanan bunalımın geçici olduğunu anlamak önemlidir. İşte bu konuda bilmeniz gerekenler:

Ergenlik Döneminin Doğal Bir Parçası

Ergenlik dönemi, bir bireyin fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak olgunluğa doğru ilerlediği bir süreçtir. Bu dönemde bireyler, kimliklerini araştırırken, bağımsızlık kazanmaya çalışırken ve sorumluluklarını üstlenirken bir dizi zorlukla karşılaşabilirler. Ergenlik bunalımı, bu dönemin doğal bir parçasıdır ve birçok genç tarafından deneyimlenir.

Uzun Vadeli Gelişim ve Büyüme

Ergenlik dönemindeki bunalımlar genellikle geçicidir ve uzun vadeli gelişim ve büyüme sürecinin bir parçasıdır. Ergenler, kimliklerini keşfederken, duygusal zorluklarla başa çıkmayı öğrenirken ve gelecekteki hedeflerini belirlerken birçok deneyim yaşarlar. Bu süreçte yaşanan bunalımlar, ergenlerin güçlenmelerine ve olgunlaşmalarına katkıda bulunabilir.

Ergenlik dönemindeki bunalımların geçici olduğunu anlamak, gençlere umut ve güç verir. Bu dönemin bir evrim süreci olduğunu ve birçok genç tarafından paylaşılan deneyimlerin normal olduğunu bilmek önemlidir. Destekleyici bir çevre ve doğru kaynaklarla, ergenler bu dönemdeki zorlukların üstesinden gelebilir ve daha sağlıklı bir yetişkinlik dönemine ilerleyebilirler.

Ergenlik Bunalımının Ciddi Olabileceği Durumlar

Ergenlik döneminde yaşanan bunalım bazı durumlarda ciddi boyutlara ulaşabilir ve hızlı müdahale gerektirebilir. İşte dikkate almanız gereken önemli noktalar:

Kendine Zarar Verme ve İntihar Düşünceleri

Bir ergen kriz içindeyken kendine zarar verebilecek davranışlar sergileyebilir veya intihar düşünceleri olabilir. Bu belirtiler asla göz ardı edilmemelidir. Kendine zarar verme, kesme, yakma veya başka yöntemlerle kasıtlı olarak zarar verme şeklinde olabilir. İntihar düşünceleri ise yaşamı sonlandırma isteği veya umutsuzluk ve çaresizlik hislerini içerebilir. Bu ciddi duygusal sıkıntının belirtileridir ve hızlı bir şekilde ele alınmalıdır.

İntihar Riski ve Acil Durumlar

Bir ergen açık bir şekilde intihar etme niyetini ifade ediyorsa veya anında tehlikedeyse, hemen harekete geçmek son derece önemlidir. Bu tür durumlar acil durumlardır ve profesyonellerin ve uygun yetkililerin dahil edilmesini gerektirir. Birinin kendine veya başkalarına zarar verme riski taşıdığına inanıyorsanız, derhal acil servisleri veya bir yardım hattını aramak son derece önemlidir.

Profesyonel Yardım Alma Gerekliliği

Bir ergen ciddi bir bunalım yaşıyorsa, profesyonel yardım almak önemlidir. Ruh sağlığı profesyonelleri, terapistler, danışmanlar veya psikiyatristler, durumun ciddiyetini değerlendirmek ve uygun müdahaleler sağlamak konusunda uzmanlığa sahiptir. Terapötik destek sunabilir, güvenlik planları oluşturabilir ve bireyin kriz sürecini atlatmasına yardımcı olabilirler.

Ergenlik bunalımının ciddiyetini tanımak ve buna uygun şekilde yanıt vermek, genç bireylerin sağlığını ve güvenliğini sağlamak için önemlidir. Kendine zarar verme, intihar düşünceleri veya acil durumlarla karşılaşıldığında derhal harekete geçmek ve profesyonelleri dahil etmek hayati önem taşır. Profesyonel yardım aramak, hayat kurtarmada ve bu zorlu süreçlerde gerekli destek sağlamada önemli bir fark yaratabilir.

Ergenlik Bunalımı için Hastanelerin Hangi Bölümünden Randevu Almak Gereklidir?

Gençlerin ergenlik döneminde yaşadıkları bunalımı ele almak için, randevu alabileceğiniz en uygun bölüm genellikle Psikiyatri veya Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümüdür. Bu bölümler, ergenlik dönemindeki ruh sağlığı sorunlarıyla ilgilenen uzmanlar tarafından yönetilir.

Ergenlik bunalımı, gençlerin duygusal, davranışsal ve zihinsel zorluklar yaşadığı bir dönemdir. Psikiyatristler ve çocuk ve ergen psikiyatristleri, ergenlik bunalımının nedenlerini değerlendirebilir, belirtileri tanımlayabilir ve uygun tedavi yöntemlerini önererek gençlere yardımcı olabilirler.

Kaynakça

 • American Academy of Child and Adolescent Psychiatry - https://www.aacap.org/
 • National Institute of Mental Health - https://www.nimh.nih.gov/
 • Mayo Clinic - https://www.mayoclinic.org/
 • American Psychological Association - https://www.apa.org/
 • WebMD - https://www.webmd.com/
Not: Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Ergenlik Bunalımı için İlgili Doktorlar

Büşra BÜYÜKAKTAŞ
Uzm. Kl. Psk. Büşra BÜYÜKAKTAŞ
Kartal/İstanbul
Uzm. Kl. Psk. Ömer KURT
Beşiktaş/İstanbul
Psk. Yunus Emre ÖKSÜZ
Bakırköy/İstanbul
Uzm. Kl. Psk. Buse Nur KARA
Bakırköy/İstanbul
Uzm. Kl. Psk. Tuğba KARA AYDINLIOĞLU
Kadıköy/İstanbul
Uzm. Kl. Psk. Yonca ŞENTÜRK
Üsküdar/İstanbul
Uzm. Psk. Sinem BİÇER UÇAR
Merkez/Çanakkale
Uzm. Psk. Şule ÇOLAKEL
Şişli/İstanbul
Uzm. Dr. Meryem AY YAMAN
Antakya/Hatay
Psk. Nur Nisa BOYNUKISA
Bakırköy/İstanbul
Uzm. Dr. Burak BERBER
Gaziosmanpaşa/İstanbul
Uzm. Dr. Necdet Kemal BARIM
Merkez/Elazığ