Diğer Uzmanlık Alanları

Arama kutusunu kullanarak uzmanlık alanı bulun.

Anatomi

Doktor Uzmanlık Alanları (Branşlar)

Anatomi Uzman Yazıları
Anatomi Uzman Yazıları
(0 uzman yazısı)
Anatomi Alanı Sorular
Anatomi Sorular
(0 soru)

Anatomi, etimolojik olarak Eski Yunanca "Ana - içinden" ve "Tome - kesmek" kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Keserek ayırmak, parçalamak anlamına gelmektedir.

Temel tıp bilimlerinden biri olan insan anatomisi, insan vücudundaki organların tanımlanması, küçüklük-büyüklük, şekil-biçim gibi özelliklerinin ortaya konması, birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi ve bunların doktorluğa uygulanmasıyla ilgili bilimsel bir disiplindir.

Genel anlamıyla Anatomi; vücudun şeklini, yapısını, vücudu meydana getiren organları ve bu organlar arasındaki yapısal, görevsel ilişkileri inceleyen bilim dalıdır.

Anatomi'nin temel alt grupları ise şu şekildedir;

  1. Makroskopik Anatomi (Gross Anatomy)
  2. Mikroskopik Anatomi (Histologia)
  3. Sitoloji
  4. Gelişimsel Anatomi (Developmental Anatomy)
  5. Patolojik Anatomi

Anatomi Doktorları

Tüm Branş Doktorları
Prof. Dr. Leyla ZER
Kadıköy/İstanbul
Doç. Dr. Afak Durur KARAKAYA
Bağcılar/İstanbul
Doç. Dr. İlke Ali GÜRSES
Fatih/İstanbul
Uzm. Dr. Osman COŞKUN
Fatih/İstanbul
Prof. Dr. Mehmet Selman DEMİRCİ
Fatih/İstanbul
Prof. Dr. Semih KESKİL
Çankaya/Ankara