Diğer Uzmanlık Alanları

Arama kutusunu kullanarak uzmanlık alanı bulun.

Çocuk Cerrahisi

Doktor Uzmanlık Alanları (Branşlar)

Çocuk Cerrahisi Kurumları
Çocuk Cerrahisi Kurumları
(112 kurum)
Çocuk Cerrahisi Makaleleri
Çocuk Cerrahisi Makaleleri
(0 makale)
Çocuk Cerrahisi Soruları
Çocuk Cerrahisi Soruları
(2 soru)

Çocuk Cerrahları

Tüm Branş Doktorlarını/Uzmanlarını Görüntüle
Op. Dr. Mehmet ÇAKMAK
Başakşehir/İstanbul
Op. Dr. Mehmet Şerif ARSLAN
Kayapınar/Diyarbakır
Dr. Öğr. Üyesi Alp GENCE
Kadıköy/İstanbul
Op. Dr. Burak ERKUŞ
Merkez/Giresun
Prof. Dr. Canan Ceran ÖZCAN
Üsküdar/İstanbul
Op. Dr. Arzu ÖZYER BEKTAŞ
İzmit/Kocaeli

Çocuk Cerrahisi ya da diğer adıyla Pediatrik Cerrahi; “doğum öncesi anormalliklerden, doğum sonrası 18 yaşına kadar çocuklarda görülen bazı cerrahi operasyon gerektiren hastalıklarla ilgilenen tıp bilim dalı” olarak tanımlanabilir.

Pediatrik Cerrahi doktorları, ortalama altı yıllık bir eğitimi takiben uzmanlık alanlarında çalışmaya başlarlar. Yenidoğan döneminden ergenliğe uzanan süreç içerisinde durmadan büyüyen, gelişen insan vücudu her döneme uygun farklı özellikler taşır. Çocukların yaşa bağlı olarak fiziksel ve psikolojik farklılıkları nedeniyle özel bir biçimde düşünülmesi gerekmektedir. Çocukların cerrahi uygulamasında da en iyi sonuçlar çocukların tedavisinde uzmanlaşmış doktor ve hemşire ekipleriyle ve özelikle bu amaçla düzenlenmiş kurumlarda elde edilmektedir.

Çocuk Cerrahının tedavi edebildiği hastalıklar;

 • Doğumsal anomaliler (yemek borusunun-midenin-ince veya kalın bağırsakların tıkalı olması, kalbin-bağırsakların bir kısmı veya tamamının-mesanenin dışarıda olması, kol ve bacaklar, el ve parmaklarda rastlanan yapışıklık, eksiklik veya fazlalıklar)
 • Doğumdan başlayarak ortaya çıkan nefes darlığı, ağızdan köpük gelmesi, kusma, kaka yapamama veya kaka kaçırma, idrar yapamama veya idrar kaçırma, kanlı kaka yapma
 • Doğumdan başlayarak ileriki yaşlarda kasıkta, göbekte ve karında görülebilen fıtıklar
 • Bir veya her iki testisin keseye inmemiş olması
 • Torbada veya kasıkta görülen içi su dolu kistler
 • Torbada ağrılı, kızarık şişlik
 • İdrarını pipisinin altından veya üstünden yapma
 • Sünnet derisinin yapışık olması
 • Tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonuna yol açan böbrek ve idrar yolları hastalıkları veya taşlar
 • Göğüs kafesinde veya sırtta şekil bozuklukları
 • Boyunda eğrilik
 • Boyunda zaman zaman tekrarlayan ağrılı veya ağrısız akıntılı şişlikler, guatr
 • Baş, boyun ve vücudun hemen her yerinde kırmızı ben şeklinde veya yaygın olarak görülebilen hemanjiom olarak adlandırılan iyi huylu tümörler
 • Karaciğer, dalak, böbrekler, böbrek üstü bezleri, mide, bağırsaklar, mesane gibi organlar başta olmak üzere, kitle ile ortaya çıkabilen çocukluk çağı iyi huylu tümörleri ve kanserleri
 • Karın ağrısı, yüksek ateş, bulantı, kusma gibi bulgularla seyreden başta apandisit olmak üzere doğumsal veya sonradan ortaya çıkabilen bütün karın içi iltihaplanmalar
 • Araç içi veya dışı trafik kazası,
 • Yüksekten düşme, çarpma, silahla yaralanma ve benzerleri gibi durumlarda acil veya daha sonra yapılan müdahaleler.