Diğer Uzmanlık Alanları

Arama kutusunu kullanarak uzmanlık alanı bulun.

Tıbbi Biyokimya

Doktor Uzmanlık Alanları (Branşlar)

Tıbbi Biyokimya Doktorları
Tıbbi Biyokimya Doktorları
(25 doktor)
Tıbbi Biyokimya Klinikleri
Tıbbi Biyokimya Klinikleri
(18 klinik)
Tıbbi Biyokimya Uzman Yazıları
Tıbbi Biyokimya Uzman Yazıları
(0 uzman yazısı)
Tıbbi Biyokimya Alanı Sorular
Tıbbi Biyokimya Sorular
(0 soru)

Tıbbi biyokimya birimi, doğrudan hasta kabulü yapmayan başka bir deyişle klinik biyokimya bölümü olarak da bilinen bir uzmanlık birimidir. Biyokimya, bitki, hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapılarında yer alan kimyasal maddeleri ve canlıların yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır. 

Hastalıkların önüne geçilebilmesi, hastalık oluşumunu etkileyen etmenlerin saptanması, hastaların sağlık değerlendirmelerinin yapılması, hastalık seyrinin göz önünde bulundurulabilmesi, iyileşme oranlarının öngörülmesi, hastalıkların teşhis edilmesiyle beraber tedavinin takip edilmesi için gerekli olan numunelerin laboratuvarda incelenmesinden sorumludurlar.

Hastanelerde Merkez Biyokimya Laboratuvarı, serviste yatmakta olan ve poliklinikte gözetimde olan hastaların idrar, kan, BOS ve diğer vücut sıvılarında istenen testlerin çalışıldığı birimdir; klinik kimya analizörleri, modüler hormon analizörü, tam otomatik koagülo metre ile çalışılmaktadır. Biyokimya Laboratuvarları, ayaktan hastaların idrar ve gaita kapsamında materyallerin kabul edildiği ve kapiller glukoz ölçümünün yapıldığı birimdir; tam otomatik idrar analizörü, idrar mikroskobisi analizörü ve binoküler mikroskoplada çalışılmaktadır.

Biyokimya Uzmanı Nedir?

Biyokimya uzmanları insan vücudundaki birçok hastalığın teşhis, tedavi ve takibi amacıyla kan, idrar ve vücut içi boşluklardan alınan örnek sıvıların analizlerini yaparlar ve değerlendirirler. Laboratuvarda bulunan tıbbi cihaz, kimyevi maddeler ve malzemelerin muhafazasını sağlarlar.

Biyokimya Uzmanları Ne İş Yapar?

Biyokimya uzmanları kan veya idrar ile beraber vücut boşluklarından alınmış olan sıvıların analizini yapmak biyokimya uzmanlarının en önemli görevidir. Özellikle bunların analizi ve değerlendirmesi üzerinden, çıkan sonuçları ilgili departmana ulaştırmak gibi görevleri yer alır. Bunun yanı sıra  biyokimya uzmanlarının işleri bununla sınırlı kalmıyor.

Sorumluluğundaki tetkik ve testlerin güvenilir şekilde yapılması ve yorumlanmasının dışında genel sorumlulukları:

Hasta test sonuçlarını değerlendirmek, kontrol etmek, raporlamak, onaylamakla beraber uyumsuz bulunan testlerin tekrarlanmasını sağlamak,

Biyokimya laboratuvarında kullanılan cihazların günlük ve haftalık bakım ve temizliklerinin yapılmasını sağlamak,

Birlikte çalışılan personelin bilgi ve becerisini arttırmak için eğitimler düzenlemek ve denetimlerini yapmak,

  • Diğer doktor ve ekip görevlileri ile, hasta test sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulunmak,
  • Mesleğe dair gelişmeleri yakından izlemek, sempozyum ve seminerlere katılmak,
  • Laboratuvarda çalışan personelin nöbet ve izinlerini düzenlemek,
  • Gerektiğinde laboratuvar testlerini manuel yöntemlerle yapmak,
  • Testlerin çalışma ve ölçümleme kalite kontrollerini yapmak,
  • Çalışılan birimin düzen ve işleyişini takip etmektir.

Tıbbi Biyokimya Doktorları

Tüm Branş Doktorları
Op. Dr. Ömer Can ÖZKAN
Çerkezköy/Tekirdağ
Uzm. Dr. Murat DURAS
Merkez/Elazığ
Uzm. Dr. Suzan UZAN
Zeytinburnu/İstanbul
Uzm. Dr. Feyhan EGE
Eyüp/İstanbul
Uzm. Dr. Süleyman BÜBER
Gaziosmanpaşa/İstanbul
Uzm. Dr. Oğuz Alp PAKÖZ
Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş