Diğer Uzmanlık Alanları

Arama kutusunu kullanarak uzmanlık alanı bulun.

Algoloji

Doktor Uzmanlık Alanları (Branşlar)

Algoloji Doktorları (Algologlar)
Algoloji Doktorları (Algologlar)
(29 doktor/uzman)
Algoloji Makaleleri
Algoloji Makaleleri
(0 makale)
Algoloji Soruları
Algoloji Soruları
(0 soru)

Algoloji Doktorları (Algologlar)

Tüm Branş Doktorlarını/Uzmanlarını Görüntüle
Prof. Dr. Ümit DİNÇER
Bahçelievler/İstanbul
Uzm. Dr. Nimet KAŞKARLI
Beşiktaş/İstanbul
Uzm. Dr. Onur CEYHAN
Üsküdar/İstanbul
Prof. Dr. Kader KESKİNBORA
Sarıyer/İstanbul
Prof. Dr. Atilla İLHAN
Çankaya/Ankara
Prof. Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU
Yenimahalle/Ankara

Latince “algo” sözcüğü “ağrı”, “Loji” ise “bilim” demektir. Algoloji “Ağrı bilimi” anlamına gelmektedir.

Ağrı, hastalık, yaralanma gibi nedenlerle ya da herhangi bir neden olmaksızın vücudun herhangi bir yerinde duyumsanan sürekli ve şiddetli acı hissetme durumudur. Bir sebebe bağlı olan ya da  olmayan; insanın tüm deneyimlerini kapsayan ve hoş olmayan bu duyum tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

Ağrının nedenlerini tespit ederek teşhis, tedavi ve takibinin yapılması ile ilgilenen bölüme ise Algoloji denmektedir. Algoloji, 3 ay ya da daha uzun süren ağrıların tanı, tedavi ve takibinin yapıldığı bölümdür. Algoloji biliminin amacı, akut ya da kronik ağrı nedeni ile kişinin kaybettiği yaşam kalitesini yükseltmek ya da yapabiliyorsa tamamen geri kazandırmaktır. 

Kasık ve karın ağrıları, Sırt ve göğüs ağrıları, Bel ve bacak ağrıları, Omuz, boyun, kol ağrıları, Damar tıkanıklığına bağlı ağrılar, Kanserden kaynaklı ağrılar, Şeker hastalığına bağlı gelişen nöropatik ağrılar, Karpal tünel sendromu, Romatizmal hastalıklar, Zona ağrısı, Trigeminal nevralji, Fibromiyalji, Kalça, diz, ayak bileği ve ayak ağrıları, Boyun ve bel fıtıklarından sonra oluşan ağrılar, Siyatalji (Siyatik ağrıları), Psikolojik rahatsızlıkların bedene yansıması olarak görülen psikosomatik ağrılar vb. Algologların ilgilendiği ağrılardır.

Ağrı Merkezlerinde (Ağrı Kliniklerinde) öncelikle basit ağrı kesicilerle hasta tedavi edilmeye çalışılır.  Basit ağrı kesici olarak reçete edilen ilaçlardan fayda görmeyen hastalara ise düşük düzeyde morfin ve benzeri ilaçlar başlanır. Morfinin seviyesi en düşük düzeyden başlanılarak hastanın ağrısına ne kadar etki ettiğine göre ilacın dozajı belirlenir. Eğer hasta zayıf morfin türevindeki ilaçlar ile fayda görmüyor ise güçlü morfin kullanımına başlanır.

Kanser ağrısı dışında kronik ağrılardan dolayı algoloji bölümüne başvuran hastaların tedavisinde morfin benzeri ilaçlarda yüksek dozlar kullanılmaz. Bu hastalıkların girişimsel tedaviler ile tedavi edilmesi önceliktir.

Farklı bir tedavi yöntemi ise ağrının olduğu bölgeye ait sinir bloklarının yakılarak devre dışı bırakılmasıdır. Bu ileri düzey vakalarda, doktorun uygun görmesi halinde uygulanan etkili bir yöntemdir.