Diğer Uzmanlık Alanları

Arama kutusunu kullanarak uzmanlık alanı bulun.

Radyoloji

Doktor Uzmanlık Alanları (Branşlar)

Radyoloji Uzman Yazıları
Radyoloji Uzman Yazıları
(0 uzman yazısı)
Radyoloji Alanı Sorular
Radyoloji Sorular
(0 soru)

Radyoloji Nedir?

Radyoloji, bazı hastalıkları tespit etmek için vücudun içinin görüntülenmesini sağlayan tıpta önemli uzmanlık alanlarından biridir. Çeşitli yaralanma ve hastalıklarda geniş kapsamlı bir tanı konulması için Radyoloji bölümünde bulunan cihazların kullanılması gerekmektedir. Radyoloji bölümünde yapılan tespit ve incelemeler sonucu uzman doktorlar tarafından değerlendirilmektedir. Hastanelerde radyolojik muayene yapılan ve görüntüleme cihazlarının bulunduğu alana Radyoloji Bölümü denilmektedir. Kanser başta olmak üzere pek çok sağlık sorunun detaylı incelenmesi için Radyoloji bölümünden yararlanılması gerekir. Aynı zamanda hamilelik takiplerinde de Radyoloji Bölümü önemli rol oynar.

Radyoloji Uzmanı Ne Demek?

Radyoloji Uzmanı; radyoloji alanında teşhis ve tedavi sürecinde bireylerin hastalıklarını takip eden ve tedavi amaçlı radyolojik işlemleri yapan kişiye verilen mesleki unvandır. Söz konusu alanda uzman doktor tarafından muayene ile beraber testler  yapılarak teşhis konulur. Ardından da radyoloji alanında hastaların tedavi edilmesi sağlanır.

Radyoloji Uzmanı (Radyolog) Ne İş Yapar?

Radyologlar hastalıkların teşhis ve tedavisinin görüntülerini okuyup yorumlayan doktorlardandır. Bu doktorların anatomi ve patoloji bilgilerinin de yüksek olması gereklidir. Radyologlar, radyolojinin bazı dallarında uzmanlaşabilmekle beraber aynı zamanda Radyoloji Uzmanları görüntüleme sonuçları ile muayene raporlarını ilgili doktorlara yazılı bir teşhis olarak sağlıklı biçimde yönlendirirler. Alanında uzmanlaşan Radyologlar aynı zamanda hastalar için uygun görüntüleme yöntemlerini de bulurlar. Burada en az radyasyon alınması için önlem alırlar.

Radyoloji hangi hastalıklara bakar?

 • Omurga, omurilik, beyin, baş, boyun, bel, nöroradyoloji gibi sinir sistemi kontrollerinde,
 • Karın, batın, meme, yumuşak doku lezyonlarının görüntülenmesinde,
 • Kas-ligament yapı ve iskelet sistemi hastalıklarının teşhisinde,
 • Vücut içi organlarda oluşan hastalıkların teşhisinde,
 • Kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisinde,
 • Jinekolojik ve pediatrik hastalıkların incelemesinde,
 • Kemik ve akciğer hastalıklarının teşhisinde,
 • Yabancı cisimlerin incelenmesi için,
 • Osteoporozun teşhisinde,
 • Yaralanmalar ve acil tıpta,
 • Meme hastalıklarında,
 • Hamileliğin takibinde kullanılır.

Temelde Radyoloji Ünitesi iki ana başlıkta incelenir;

-Girişimsel Radyoloji:

 • Varis tedavisi (Endovenöz lazer ablasyon, EVLA ya da EVLT)
 • Torakal ve abdominal aort anevrizma (TAA, AAA) tedavisi
 • Atardamar darlık ya da tıkanıklıklarının tedavisi
 • Beyin Damarı Hastalıklarının Tedavisi
 • Biyopsi ve drenajlar:
 • Tümör tedavisi 
 • Ağrı tedavisi

-Tanısal Radyoloji:

 • Manyetik Rezonans (MR) -MR Spektroskopi
 • Ultrasonografi (US) -Doppler US
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 • Mamografi Cihazı
 • Röntgen Cihazlarıdır.

Radyoloji Doktorları

Tüm Branş Doktorları
Prof. Dr. Hakan GENÇHELLAÇ
Zeytinburnu/İstanbul
Uzm. Dr. İlknur CENGİZOĞLU
Zeytinburnu/İstanbul
Uzm. Dr. Oya ÇAĞLAR
Merkez/Elazığ
Uzm. Dr. Ahmet KAPLAN
Eyüp/İstanbul
Uzm. Dr. Özgür SÜ
Beykoz/İstanbul
Uzm. Dr. Emrah ÖZCAN
Lüleburgaz/Kırklareli